Marianne Haukland (H). Foto: Jarle Mjøen.

– Stortinget foreslår ikke lovendringer som ikke har vært på høring, skriver Marianne Haukland.

Henviser til at Norske Kveners Forbund i Altaposten synes det er nedslående at kvenske kulturminner ikke får automatisk fredning. I dag er det kun samiske kulturminner som har hatt automatisk fredning etter kulturminneloven.

Tidligere var det slik at alle samiske kulturminner som var eldre enn 100 år var automatisk fredet. Stortinget endrer nå loven fordi man fryktet at private bolighus og offentlige institusjoner ville kunne bli automatisk fredet dersom 100-årsregelen ville fortsette å gjelde. Dette var en situasjon staten, fylkeskommunen og sametinget ikke ønsket og det fantes heller ikke en god oversikt over hvor mange kulturminner som ville blitt automatisk fredet.

Derfor satt man 1917 som fastsatt dato for automatisk fredning av samiske kulturminner.

I høringen uttaler Norske Kveners Forbund at de også ønsket samme vern som samiske kulturminner. Å gi adgang til at kvenske har imidlertid ikke vært utredet. Dersom man skal åpne for at kvenske kulturminner skal ha automatisk fredning etter kulturminneloven må dette spørsmålet utredes.

Riksantikvaren, kommunene og fylkeskommunene, som har et særskilt ansvar for å ivareta kulturminner, har ikke blitt hørt om dette forslaget til utvidelse fra Norske Kvener Forbud. Derfor foreslår vi at temaet skal drøftes i den nye kulturminnemeldingen.

Stortinget foreslår ikke lovendringer som ikke har vært på høring, det må Norske Kveners Forbund også forholde seg til.

Marianne Haukland (H)