Jan Daleng, nestleder og Trygg Jakola, leder kulturminneutvalget i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto argumenterte for kvenske kulturminner på åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité. Foto: Skjermbilde, Stortinget.

 

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto er ikke tilfreds med signalene fra Stortinget.

Stortingsrepresentant Marianne Haukland var i går glad for at det går mot av kvenene får egen oppmerksomhet i NOU-en når det gjelder kulturminner. Det blir imidlertid ikke automatisk fredning.

Etnisitet

– Dette var nedslående, det er jo opp til politikerne om de vil ta dette med, men nå har de valgt å ikke gjøre det, er første kommentar fra Trygg Jakola, medlem i kulturminnekomiteen i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK).

Jakola reagerer også på man bruker etnisitet som begrunnelse.

– For NKF-RK er det verdien av kulturminnet som har vært viktig, ikke hvilken etnisitet kulturminnet tilhører, påpeker Jakola, og viser til at situasjonen samiske og kvenske kulturminner er veldig like.

 

Må ha bedre vern

NKF-RK har jobbet med saken i mange år og er skuffet over at kvenske kulturminner ikke får bedre vern gjennom lovverket denne gangen.

– Det går i mot Sametingets forslag som både Troms og Finnmark fylkeskommuner har støttet, forteller Hilja Huru, leder i NKF-RK.

Huru forklarer at det kan være vanskelig å skille mellom samiske og kvenske kulturminner, det er derfor naturlig at disse har samme fredningsgrense.

– Man ser ut i fra innstillinga at dem ser viktigheten, men velger likevel ikke å gjøre noe med dette nå, sier Huru, og legger til at det derfor er positivt at dette skal drøftes i den kommende kulturminnemeldinga.

 

https://www.altaposten.no/nyheter/2018/05/22/Kvenske-kulturminner-kommer-inn-i-varmen-16748755.ece