Finnmarkingene sa et massivt og rungende nei til sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

– Det første jeg vil si er at jeg er en meget glad fylkesordfører i dag. Vi har et resultat. Og det er godt – veldig godt, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik da hun skulle presentere resultatene av folkeavstemminga.
– I forrige fylkesting ble det vedtatt at finnmarkingene selv skulle få muligheten til å uttale seg om tvangssammenslåinga med Troms. Et spørsmål det var på høy tid at de fikk svare på. Og jeg kan hilse og si at det har de gjort!

Kan ikke misforstås
Resultatet av folkeavstemninga om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner viste et rungende nei. Folk i Finnmark er ikke villig til å bli en del av en ny storregion bestående Troms og Finnmark. 87 prosent stemte nei og 12 prosent ja til sammenslåing. I 14 av 19 kommuner var det over 90 prosent som stemte nei. 58 prosent av de stemmeberettigede valgte å bruke sin stemmerett og dermed var valgdeltakelsen høyere enn ved de to siste fylkestingvalgene i Finnmark.
– Det som har skjedd i Finnmark siste uken er historisk. Vi har kommet frem til et resultat som ikke kan misforstås. Et flertall imot tvangssammenslåing på over 87% er massivt, sa Vassvik.
– Flertallet imot tvangssammenslåinga er så formidabelt at dersom samtlige av de som ikke har stemt, hadde stemt ja, ville det fremdeles blitt nei-flertall, klargjorde hun.

Kritikk
Vassvik fortalte at administrasjonen i Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med kommunene organisert og avviklet ei folkeavstemning på rekordtid.
– Vi har hatt skjær i sjøen. Mange har forsøkt å delegitimere muligheten finnmarkingene har fått til å si sin mening om noe som berører dem sterkt. Finnmarkingene har blitt fortalt at dette er meningsløst. At det ikke vil endre noe og at avstemningen et rent pengemisbruk. Til og med fra regjeringshold har folkeavstemninga som er solid hjemlet i kommuneloven blitt snakket ned, sa hun.
– Mest skuffende har det vært at også opposisjonspartier i Finnmark, som Høyre, har gjort sitt beste for å spre negativitet rundt finnmarkingenes mulighet til å stemme over en så viktig sak. Det har både undret meg og skuffet meg, men de har eksponert seg selv for velgerne. Det får stå for
deres regning, mente Vassvik.

Finnmark sa nei
– Finnmarkingene lar seg likevel ikke skremme. I kjent stil har de vist sine meningers mot. Heller ikke dagens finnmarkinger er redde for å tale makten midt imot, når det er nødvendig. Det har de vist til fulle i denne historiske folkeavstemninga. Jeg har sagt før valget at jeg håpet på et rungende nei fra finnmarkingene. Nå kan jeg fortelle dere at Finnmark har sagt nei til tvangssammenslåinga med Troms. Et massivt og rungende nei.
Det går en kraftfull beskjed fra folk i Finnmark til regjering og Storting i dag: Vi ønsker ikke denne tvangssammenslåinga.

Sterkt budskap
Neste steg er å overlevere resultatene til statsminister Erna Solberg og Vassvik håper statsministeren tar i mot henne.
– Jeg bringer et historisk og sterkt budskap fra Finnmark. Jeg håper på at statsministeren vil lytte til folket her oppe og sørge for at Stortinget får anledning til å reversere tvangssammenslåinga, sier Vassvik.
– Jeg registrerer også med stor interesse at en undersøkelse nylig avdekket at to tredjedeler av Norges befolkning mener at folkeavstemninga i Finnmark skal respekteres. Det håper jeg også kan bidra til å snu regjeringen. Det eneste Finnmark ønsker er å fortsatt bli styrt av finnmarkinger.
Nå ha finnmarkingene sagt sitt. Nå må regjeringa følge opp, avslutter hun. I Porsanger kommune stemte 93,9 prosent nei til sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Finmarkku oon puhunu: «Ei!»

Eninosa finmarkkulaisista vastustethaan lujasti Tromssan ja Finmarkun liittämistä.

Fylkinordfööreri Ragnhild Vassvik oli kansanäänestyksen jälkhiin hyvin tytyväinen.

– Viimi fylkintinka päätti ette finmarkkulaisten oon saatava itte sannoot mitä het meinathaan pakkoliittämisestä. Het oon totisesti puhunheet!
Kansanäänestyksen tulos oli ette 87 prosenttii sanoi liittämiselle «Ei» ja 12 prosenttii sanoi «Kyllä».
Neljessätoista komuunissa ei-äänii tuli yli 90 prosenttii. Finmarkussa oon 19 komuunii.

Massiivinen vastustaminen
Äänestysprosentti oli 58 eli se oli korkkeempi ko kahđessa viimi fylkintinganvaalissa.

– Tämä oon histoorinen tulos mitä ei saata ymmärtäät väärin. Näin suuri vastustaminen, 87 prosenttii, oon aivan massiivinen. Vaikka kaikki net, jokka ei äänestänheet, olis äänestänheet kyllä, se olis kuitenki vielä ollu eniten ei-äänii, Vassvik sanoi.
Parttiit eri mieltä
Kansanäänestyksen järjestethiin ja piđethiin hyvin hopusti, hopumin ko vaalit ikinä.
– Mutta se oli monta kivvee kaskessa. Finmarkkulaisile sanothiin ette se ei kannatte ja ette äänestys oon tyhä rahan hukka. Hallituski puhui äänestystä vasthaan vaikka kansanäänestys oon selkkeesti kirjoitettu komuunilakhiin, Vassvik huomauttaa.
– Kaikkiin ikäviintä oli kuitenki ette Finmarkun opposisuuniparttiit poljethiin koko kansanäänestyksen alas ja eikä het antanheet arvoo sille ette finmarkkulaiset saatethiin äänestäät näin tärkkeestä assiista. Mie olen ihmetelly tätä ja olen pettyny mutta se oli heiđän valinta, Vassvik meinaa.

Väkevä mellinki
– Finmarkkulaiset ei pölkää esivaltaa ja het oon ennenki puhunheet valtaherroja vasthaan. Finmarkkulaiset oon selkkeesti ilmoittanheet Isotingale ja hallituksele ette het ei halluu pakkoliithoon Tromssan kans, fylkinordföreri Vassvik toteaa.
Seuraava askel oon ette tuloksen vieđhään pääministeri Erna Solbergile.
– Mie toivon ette pääministeri kuuntelee pohjaisen väkkee ja kattoo pörhään ette Isotinka vettää pakkoliittopäätöksen takaisin, Vassvik sannoo.

 

Stemmeresultatet fordelt på kommunene i Finnmark. Tabell: Finnmark fylkeskommune