Et enstemmig forbundsstyre i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto ber Sametinget om å støtte Nordkalottfolkets forslag om en likestilling av samiske og kvenske kulturminner når endring i kulturminneloven behandles i plenum i neste uke.

Sametingsrådets innstilling til Sametinget anbefaler at samiske kulturminner som er fra 1917 eller eldre skal fredes. Nordkalottfolket foreslår samme årstall også for kvenske kulturminner og at endringen i lovteksten skal være «Det samme gjelder samiske og kvenske kulturminner som nevnt ovenfor som er fra år 1917 eller eldre»

 

Forbundsstyret i NKF sier i sitt vedtak «Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto støtter forslaget fra Nordkalottfolket i sak 45/16 i Sametinget om 1917 som en fast fredningsgrense også for kvenske kulturminner. I kvenske og samiske områder har kvenske og samiske kulturminner mange fellestrekk og de kan ofte være tett sammenvevd. Også forvaltningsmessig vil det være enklere å ha samme fredningsgrense. Selv om kvenske og samiske kulturminner får samme fredningsgrense skal korrekt registrering fortsette: de kvenske som kvenske, de samiske som samiske eller begge deler der det er relevant

Vedtaket ble gjort torsdag ettermiddag.

Bakgrunnen for vedtaket i NKF – RK er både felles trekk og felles historie for de to søsterfolkene i nord.

– I våre områder gjenspeiles kvensk og samisk samarbeid, felles bruk og felles historie i kulturminnene, og ofte er det vanskelig å skille det kvenske og samiske klart fra hverandre. Det er også mange som har både samisk og kvensk bakgrunn, og en lik fredningsgrense vil skape likevekt. Nå er det mange som stiller spørsmål ved hvorfor det er slik at kun en del av deres kulturarv får nødvendig vern, påpeker forbundsstyret.

NKF mener at samtidig vil en endring i loven ha enormt mye å si for kvenske kulturminner og muligheten for å ta vare på disse, som i dag har en vernegrense satt til 1537. Et eksempel er det nylige tapet av den mange hundre år gamle tjæremila på Skillemoen i Alta, som trolig var det eldste dokumenterte og daterte kvenske kulturminnet i Norge.

– Et vedtak i Sametinget vil bidra til å forme og sikre vår felles historie, påpeker NKF.