Var alltid faglig forankret – følges tett opp av akademia: Kommisjonen er for lengst ferdig, men arven etter dem lever lenge. Her ser vi dem foreviget under markeringen av Kvenfolkets dag, Kvääninkansan päivää 2022. (Foto: Sannhets- og forsoningskommisjonen)

 

Sannhetsrapporten følges opp mange steder, også blant våre mange universiteter og høyskoler.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Også du kan enkelt bli med og høste av kunnskapen, seminaret strømmes nemlig på nettet. Det er bare å gå inn på rett sted, og trykke på lenken, så får du med deg det som skjer (se lengre ned i saken for mer info).

Vi snakker om Universitets- og høgskolerådet (UHR), som kommende tirsdag arrangerer sitt seminar «Forsoning gjennom kunnskap.» Datoen er altså den 31. oktober, nærmere bestemt klokken 12.00. På agendaen står innlegg og annet knyttet til universiteters og høyskolers oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport:

«Fornorskningsprosessen rammet enkeltpersoner, familier og samfunn. Hva er universiteter og høyskolers rolle for å gjøre fornorskingsprosessen og dens konsekvenser kjent og noe som angår alle? Hvordan går vi videre?», spør arrangøren seg. Og tilføyer:

Rapporten er utgangspunktet.

«Sannhets- og forsoningskommisjonen rapport beskriver de norske myndighetenes politikk og virksomhet overfor samer, kvener og skogfinner, og viser hvordan fornorskningen har virket og foreslår tiltak som bidrar til forsoning. Vi vil diskutere spørsmålene med utgangspunkt i UH-institusjonens tre samfunnsoppdrag: Utdanning, forskning og formidling.»

Det fysiske arrangementet finner sted ved UiO, Universitetet i Oslo – der har fristen for å delta fysisk gått ut – og fra programmet kan vi lese at en statssekretær fra Kunnskapsdepartementet stiller. Oddmund Løkensgard Hoel heter han. Fra UiO og kommisjonen ser vi Anne Julie Semb, andre navn er Mikkel Berg Nordlie fra NIBR, OsloMet, pluss Dag Raaberg fra Skogfinsk museum, Kvääniteatteri-sjef Frank Jørstad, Dag Rune Olsen fra UiT lengst oppe i nord, og en rekke andre.

Stikkord for det som skjer gjennom dagen er presentasjon av rapporten, forskning for forsoning, formidling og forsoning, pause med enkel servering, samt utdanning for forsoning og kommentar om veien videre.

Så til det praktiske hvis du vil følge seminaret. UHR, altså arrangøren, skriver at seminaret kan følges digitalt i noe som heter Zoom, og at lenke blir delt på deres nettside dagen før selve arrangementet. Og her har du lenka, som altså blir ekstra aktuell straks det blir tirsdag klokken 12:

Universitets- og høgskolerådet inviterer også deg til å følge seminaret

Vi tar med at UHR representerer alle norske universiteter og akkrediterte høyskoler, med samlet over 40 000 ansatte og 298 000 studenter.