Vi har trodd at staten eide den uregistrerte grunnen i Finnmark, men en forsker mener dette er feil. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Forsker med alternativ konklusjon.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tidligere dokumentasjon viser at staten har eid den uregistrerte grunnen i Finnmark, en forestilling forsker Øyvind Ravna nå har gått løs på.

I en vitenskapelig artikkel i Tidsskrift for rettsvitenskap melder nemlig Ravna at den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark, lenge betraktet som statens eiendom, ifølge ham ikke har tilhørt staten eller Kongen. Det var Radio Nordkapp som søndag 23. august skrev om saken, etter at den først var meldt av Forskning.no.

At den tidligere umatrikulerte grunnen tilhørte staten, ble stadfestet av Samerettsutvalgets rettsgruppe i 1993 og seinere lagt til grunn for dommene i Høyesterett om Stjernøya i 2016 og Nesseby i 2018, skriver Forskning.no. Begge sakene er behandlet i rettssystemet etter at finnmarkskommisjonen hadde behandlet ulike krav om eiendoms- og bruksrett.

Fordi statens tidligere eiendomsrett til den umatrikulerte grunnen har dannet et grunnlag for finnmarkseiendommens rett i dag, kan Ravnas forskning ha betydning for den pågående rettskartleggingen i Finnmark.