Mari Keränen har fått stipend fra den finske ordbokstiftelsen til å samle inn kvenske ord. Nå jakter hun på informanter.

Gjennom foredraget «Kvensk -hvordan ser framtiden ut?» undrer språkforsker Mari Keränen ved UIT Norges arktiske universitet om det finnes en framtid for det kvenske språket, og hun vil diskutere hva hver og en kan gjøre for å opprettholde og lære seg et språk som kvensk -og hvorfor man burde gjøre det.

.

Gjennom foredraget «Kvensk -hvordan ser framtiden ut?» undrer språkforsker Mari Keränen ved UIT Norges arktiske universitet om det finnes en framtid for det kvenske språket, og hun vil diskutere hva hver og en kan gjøre for å opprettholde og lære seg et språk som kvensk -og hvorfor man burde gjøre det.

– Kvensk er et alvorlig truet språk ut fra de fleste språksosiologiske skalaer, og vi jobber i ellevte time med språkdokumentasjon og revitalisering, mener Keränen.

Foredraget holdes på Halti næringshage i Storslett 29. september.

Under Forskningsdagene vil også Kvensk Institutt være til stede på Halti under forskertorget 26. september.

Samler inn kvenske ord

Keränen driver for tiden med et prosjekt med innsamling av kvenske ord, og jakter i den forbindelse på informanter i Nord-Troms og Finnmark.

Da Keränen jobbet med den kvenske elektroniske ordboka erfarte hun at en trenger flere ord fra feltet. Både gamle og nye ord. Av nye ord som hun ønsker å samle inn, har hun fått en ønskeliste fra kvensk språkting om hva de vil prioritere.
– De ønsker ord knyttet til sport, samfunn og politikk, men alt av materiale som vi får samlet inn er gull verdt, påpeker Keränen som håper hun kan møte informanter på sentrale steder som for eksempel Storslett, Børselv og Tana Bru. De som vil stille opp bes ta kontakt på epost mari.p.keranen@gmail.com

Det var gjennom en annonse fra ordbokstiftelsen, Keränen fikk ideen til å søke midler til innsamling av kvenske ord og uttrykk.
– Det sto at prosjekter om språk nært beslektet med finsk kunne søke, sier hun og røper at hun ikke har hørt om tilsvarende midler i Norge.