Tämä koulu Annijoela oon vaarassa. (Kuva: Ruijan kvääniliitto)

 

I juni sa kommunestyret «nei.»  Under et halvt år senere legger administrasjonen på nytt til rette for å få nedlagt oppvekstsenteret i Annijoki/Vestre Jakobselv. Landslaget for nærmiljøskolen reagerer og mener prosessen er ulovlig: – Ikke lengre en feiltakelse, sier rådgiver.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I et brev til Vadsø kommune, datert 12. november 2022, går Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) til klare ordelag mot det som skal være et nytt forslag fra administrasjonen om skolenedleggelse i Annijoki/Vestre Jakobselv. Dette skjer under et halvt år etter at kommunestyret sist tok avstand fra et lignende forslag.

Les også: Skolen i Annijoki består

Denne gangen ligger nedleggelsesspøkelset inne i forbindelse med årsbudsjett for 2023 og økonomiplanen 2023-2026, som skal behandles av kommunestyret den 15. desember.

I skrivet gjengir LUFS hva kommunedirektør Jarle Lövenörn Lystad skriver i tekstdelen til saka, under overskrifta «Strukturendring grunnskole fra høsten 2023»: «Det foreslås derfor at 1.-10.klasse og SFO ved Oppvekstsenteret i Vestre Jakobselv legges ned og at elevene flyttes til ihh. Vadsø barne- og kulturskole og Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring.»

Ifølge samme brev er fire millioner kroner, som utgjør driftsmidler i 2023, fjernet i budsjett og økonomiplanen. Det samme gjelder hele ni millioner årlig for de kommende årene.

LUFS stiller også spørsmål ved kommunens forvaltningspolitikk, og viser til vedtak av 16. juni 2022, der kommunestyret ga «retning for rådmannens videre arbeid.» Oppvekstsenteret skulle ikke legges ned og skolestrukturen være uendret.

Administrasjonen reiser nå samme struktursak på nytt – bare fem måneder etter at kommunestyret gjorde et krystallklart vedtak, påpeker LUFS.

Les kommunalsjefens kommentar til saken: «I en vanskelig økonomisk situasjon»

Ulovlig

Videre gjør LUFS kommunen oppmerksom på at lover og regelverk setter klare rettsregler for hvordan skolestrukturendringer skal gjennomføres, og at andre framgangsmåter, som for eksempel budsjettvedtak som det nå legges opp til, er lovstridige.

De ber om at midlene som er «tenkt innspart» ved endringer i skolestrukturen, som innstillingen til saka legger opp til, må tas inn igjen i årsbudsjettet og økonomiplanen, samt at ordlyden i tekstdelen av budsjettsaken, som forutsetter et visst utfall av en framtidig strukturvedtak, må strykes.

LUFS skriver at «de fleste skjønner at dersom en tar bort pengene til driften av oppvekstsenteret, er det rimelig meningsløst å behandle saka korrekt i ettertid. Uten penger, ingen skole.»

Det påpekes at de i brevet kun kommenterer framgangsmåten, og ikke ønsker å uttale seg nevneverdig i selve innholdet i skolesaken, da det «vil være å medvirke til lovstridige prosesser.» Det begrunnes med at kommunen er i ferd med å blande sammen to ulike saksfelt; arbeid med årsbudsjett og økonomiplan og endringer av skolestruktur har hver sine prosedyrer i ulike lover og regelverk.

«Kommunestyret kan bare fjerne midler som kan bespares på lovlig vis ved skolene i nåværende skolestruktur», skriver LUFS.

Bevisst handling

Torodd Fagerheim. (Foto: Privat)

I en kort kommentar fra Torodd Fagerheim, som er rådgiver i Landslaget for nærmiljøskolen, sier han til Ruijan Kaiku at kommuneloven er det sentrale i denne saken:

– Loven sier at budsjett er bindende, så kommunen kan ikke binde seg til å legge ned en skole som kommunestyret for bare 5 måneder siden har vedtatt skal holdes oppe.

Han viser til den forrige runden der oppvekstsenteret ble forsøkt nedlagt, som altså bare er noen måneder gammel:

– Dette er ikke lengre en feiltakelse, dette er bevisst handling fra administrasjonens side, sier rådgiveren.

– Har Vadsø kommune besvart brevet?

– Nei, sier Fagerheim.