Alta kommune sier det ikke er noen elever i kommunen som har søkt om undervisning i kvensk. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Per nå er det ingen elever som har søkt kvensk som andrespråk, forteller Tove Kristensen Knudsen i Alta kommune.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

I disse dager søker Alta kommune etter en finsklærer i 100% stilling. I stillingsannonsen er en av kvalifikasjonene at en skal beherske finsk skriftlig og muntlig. Det kvenske var ikke nevnt til tross for at den nye versjonen av læreplanen for Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01) innføres i grunnskolen fra 1. august. Tidligere har læreplanens navn vært «Finsk som andrespråk».  På spørsmål om det var en forglemmelse at det kvenske ikke var nevnt i stillingsannonsen, svarer Tove Kristensen Knudsen, som er skolefaglig ansvarlig i Alta kommune, dette:

Opplæringsloven § 2-7 sier at «Når minst tre elever med kvensk/norskfinsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark krev det, har elevene rett til opplæring i kvensk eller finsk». Dette skoleåret har vi ingen elever som får undervisning i kvensk, kun finsk. Det er så langt jeg vet ingen elever i de kommunale skolene som har søkt om kvensk for kommende skoleår. Vi har derfor ikke tilsatt lærere med kvensk eller søkt etter lærer i kvensk, forklarer Kristensen Knudsen. 

Videre sier hun at kommunen ut fra innsendte tall forventer at 45 elever velger å ha finsk som andrespråk neste skoleår.

– Per nå er det ingen elever som har søkt kvensk som andrespråk, sier Tove Kristensen Knudsen. 

Søknadsfristen for finsklærerstillingen i Alta kommune er 20. april.