En av dem er valgt til den nye lektorstillingen i kvensk og finsk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Men tilsettinga skjer og navnet blir offentliggjort først 16. november. KUVAT LIISA KOIVULEHTO

En av dem er valgt til den nye lektorstillingen i kvensk og finsk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Men tilsettinga skjer og navnet blir offentliggjort først 16. november. KUVAT LIISA KOIVULEHTO

Tromssan universiteetin kielitietheen institutti oon jo päättäny kenen het haluthaan uuđeksi kainun ja suomen lektoriksi. Nimen annethaan kuitenki julki vasta novemberikuun 16. päivä.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Nelje kandidaattii oli kuttuttu pitämhään prööviluenot: Inker-Anni Linkola, Inari; Merlijn de Smit, Tukholma; Mikko Voronov, Turku ja Mari Keränen, Tromssa.

Mari Keränen, Tromssa

Mari Keränen, Tromssa

Yksi heistä aloittaa työn suomen ja kainun lehtorina muutaman kuukauđen päästä.

Vi hadde mange søkere, men disse fire pekte seg ut både når det gjaldt vitenskapelig produksjon og undervisningserfaring. Disse hadde den rette kombinasjonen. Det var noen søkere som hadde noe mer undervisningserfaring, men kanskje ikke så relevant som vi var ute etter, forteller instituttleder Eystein Dahl fra Insititutt for språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Hän sannoo ette institutila oon halu rakenttaat ja kehittäät kainun ja suomen opintoita. Uuđela lektorilla oon tässä suuri merkitys.

Kunka paljon tet olette antanheet painoo pedagogiselle taiđole ja kunka paljon tietheelisele produksuunile?

Merlijn de Smit, Tukholma

Merlijn de Smit, Tukholma

– Kaikila kandidaatiila oli vahva tietheelinen tavus. Tavalisesti ko valithaan esimerkiksi professoorii, se oon tyhä se tietheelinen puoli mikä painaa. Nyt met olema olheet hakemassa pedagoogii ja tällä kerrala met annoima vähäsen enämen painoo opettamisen taiđole, Dahl muistelee.

Prøveforelesningene ble holdt i slutten av september og i begynnelsen av oktober. Hver kandidat holdt en forelesning for studenter enten i kvensk eller finsk i nybegynnerstadiet om selvvalgt tema i pensum.

Inker-Anni Linkola, Inari

Inker-Anni Linkola, Inari

Etter prøveforelesningene ble kandidatene intervjuet av en komite som besto av både ansatte og studenter. Disse ble enige om en anbefaling som de sendte til instituttstyret.

I praksis er det instituttet som allerede har bestemt hvem som blir tilsatt – eller tilbudt jobben – , men det hele blir ikke offentliggjort før tilsettingsstyret har sagt sitt.

– Instituttets anbefaling vil bli behandlet i tilsettingsstyret som har neste møte 16. november, og deretter vil vedkommende få et tilbud om ansettelse ganske snart, sier Eystein Dahl.

Mikko Voronov, Turku

Mikko Voronov, Turku