I samband med åpningen er det et meget rikholdig fagseminar. Kryss av datoen og ta turen østover, lyder oppfordringen. (Foto: Lisbeth Dragnes/Vadsø museum – Ruija kvenmuseum)

 

Bli med til Vadsø og få svarene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Sannhetskommisjonens åpne møte i Kjækan i Kvænangen ble dessverre avlyst, i stor grad fordi leiren berodde på deltakere fra vårt mer koronautsatte naboland Sverige. Til gjengjeld kan du møte kommisjonen når de nå snart tar turen til Vadsø, hvor de skal delta i fagseminar i forbindelse med åpningen av nye Vadsø museum, Ruija Kvenmuseum.

Her skal kommisjonsmedlem Pia Lane og sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad delta, blant annet med et innlegg på rundt 20 minutter med tittelen «Sannhets- og forsoningskommisjonen; Mandat, status og veien videre.» Har du ikke hatt gleden av å møte kommisjonen på nært hold ennå, så har du sjansen nå, for dette er åpent for påmeldte festivaldeltakere. Museet opplyser i sitt program at kommisjonen skal holde sitt innlegg fredag 27. august, som en av de første ut i det som må bli en både rikholdig og lærerik dag i museets nye lokaler.

Avdelingsleder Mia Krogh åpner ballet allerede klokken ni om morgenen, fulgt av kulturelt innslag med kjente Kristin Mellem, og så den ingenlunde ukjente Einar Niemis foredrag om fornorskning, identitet og historie, nærmere bestemt «Kvenene og norskfinnene – fra innvandrere til nasjonal minoritet. Historie og identitet». Så er det kommisjonen, fulgt av forsker Eva Josefsens «En studie av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid – noen foreløpige forskningsfunn».

Det er en stund siden vi sist skrev om forskningsprosjektet IMMKven, men derfra stiller professor Trine Kvidal-Røvik og filmskaper Kristin Nicolaysen, til et innslag kalt «Med latter og lommetørkle: Samtale, refleksjon og unge blikk på kvensk/norskfinsk identitet, kultur, språk og tradisjon.» Her er mer om prosjektet:

Viktig lokalt og globalt

Fagdagen i anledning reåpningen av Ruija Kvenmuseum durer videre, med tradisjonshåndverk i ny tid ved arkitekten og kunstneren Joar Nangos innlegg «Kontekstualitet og stedlighet i nordlige rom.» Ellen Width fra Midt-Troms museum skal snakke om kvensk bygningsvern som en viktig del av prosjektet «Bygningsvern i nord», fra RiddoDuottarMuseat stiller Bror Ivar Salamonsen for å belyse mangelen på tradisjonshåndverk i dagens tømrerutdanning, og fra Nord-Troms museum kommer Hans Erik Olsen for å snakke om øksesmiing i grenseland. Her er ei interessant lenke:

Rekonstruerer helt spesiell kvenøks

Underveis i dagen åpnes det for flere felles spørsmålsrunder, og det blir bespisning i form av frukt i kortpausene og lunsj i langpausen. Maten bidrar til prisen for å delta, som museet opplyser til kroner 650.

Men, det foregår mer. Blant andre Elisabeth Stubberud, forskeren skal snakke om «Rotete etnisiteter: kvensk tilhørighet i et flerkulturelt samfunn ved Porsangerfjorden». Professor Stein R. Mathisen skal også opp på podiet, hvor han sammen med tidligere nevnte Trine Kvidal-Røvik skal holde et innlegg kalt «Ja til mer kvensk bling», som omhandler hvordan det kvenske/norskfinske  i dag fortelles fram i teater, spill og populærkultur. Her er ei passende lenke:

Ja til mer kvensk bling • tarvittema kväänitavaraa

Til sist tar vi med at tospråklig leder for fagseminaret på museet i Vadsø, er Katriina Pedersen fra Kvænangen språksenter. Og at museet har tatt forbehold om endringer.