De jobber jevnt og trutt videre, i henhold til opprinnelig plan. Bildet viser medlemmene i Sannhets- og forsoningskommisjonen. (Foto: Stortinget )

 

– Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid går sin gang, bekrefter kommisjonsleder Dagfinn Høybråten.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten. (Foto: Inger-Elin Utsi/Sannhetskommisjonen)

– Arbeidet går sin gang. Vi følger vår fremdriftsplan og fortsetter arbeidet til tross for korona-epidemien. Kommisjonen har utsatt alle arrangementer den nærmeste tiden og tar sikte på å gjennomføre det når det er tilrådelig. Vi håper folk som ser frem til å treffe oss er tålmodige, sier kommisjonsleder Dagfinn Høybråten.

Hjemmekontor

Selv om de åpne møtene enn så lenge må utsettes, har kommisjonen likevel mottatt mange personlige historier, og de oppfordrer nå flere til å dele sine erfaringer med fornorskingen. Lederen klargjør at kommisjonen er forberedt på at korona-tiltakene vil vedvare en tid, noe som altså medfører stopp i fysiske møter og reiser. Sekretariatet har for øvrig hjemmekontor, kan det legges til. Kommisjonen kan naturligvis kontaktes, og det de hovedsakelig har å tilby i disse tider, er telefonintervju. Dette kan avtales med sekretariatet, får vi opplyst.

Send inn

– Kommisjonen ønsker at folk fortsetter å sende inn personlige historier skriftlig. Jeg håper at folk i tillegg blir oppmerksomme på at intervjuguidene kan benyttes av de som vil sende oss opptak av seg selv eller som vil intervjue noen som står de nær, opplyser kommisjonslederen.

I nær framtid vil kommisjonen offentliggjøre metodene de benytter seg av. Både kommisjonens plan for innhenting av kilder og kommisjonens intervjuguider blir i den forbindelse offentlig tilgjengelige, kan vi melde. Høybråten har samtidig ros på lager:

Analyserer historiene

– Vi er takknemlige for den åpenheten vi opplever fra folk som deler sine erfaringer med oss. Det er i aller høyeste grad et tankevekkende og omfattende arbeid vi er i gang med, sier lederen.

Vi tar med at Sannhetskommisjonen for tiden arbeider med en historiske kartlegging av fornorskingspolitikken, samt at de arbeider med å analysere de innkomne personlige historier og det grunnlagsmaterialet folk allerede har sendt inn.

Kommisjonens rapport skal leveres til Stortinget i 2022.