Kuva/foto: Alf E. Hansen

 

Byggeskikk helt utypisk den kvenske.

 

Gamme

Her ser vi en flott klassisk gammekonstruksjon – i sterk kontrast til kvenenes tradisjonelle lafting. Byggeskikkene er vesentlig forskjellig, blant annet med helt andre dimensjoner på virket der lafteteknikker ble brukt for å føye dem sammen. Dette eksempelet er fra Kvænangen i Nord-Troms. (Foto: Alf E. Hansen)

 

Kammi

Tässä meilä oon fiini klassilinen kotarustinki – melkhein täyđelinen vastakohta lantalaisten tradisunelille salvamisele. Rakenustavat oon huomattavan erilaiset, esimerkiksi puutavara oon aivan eri sorttii ko se mitä piđethään ko salvethaan hirsihuonheita. Tämä esimerkki oon Naavuonosta Pohjais-Tromssasta.

 

Foto/kuva: Alf E. Hansen