Kvääniflaku. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Regjeringens støtteparti, Sosialistisk venstreparti, har i dag lagt fram et alternativt statsbudsjett for 2024.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I sitt alternative statsbudsjett for 2024 har SV foreslått en økning på 10 millioner kroner til kapittel 567 post 73 og en økning på 2 millioner kroner til post 70. Økningen i sistnevnte post har partiet øremerket til Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto.

Denne økningen kommer på toppen av regjeringens foreslåtte statsbudsjett, der kapittel 567 lå inne med 12,7 millioner kroner.

Les også: Svarer regjeringen på de kvenske behovene?

Skulle SV få gjennomslag her, vil det med andre ord bety cirka 25 millioner i kapittel 567 til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i 2024.

«Som Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport konkluderte med står samisk, kvensk og skogfinsk språk og kultur under sterkt press etter den mørke historia med fornorskingspolitikk», skriver partiet i sitt budsjettforslag, og videre:

«SV vil verne om våre nasjonale minoriteter og sikre at de får mulighet til å videreutvikle egen kultur og språk. Derfor styrker vi støtten til dette i vårt budsjett.»