(Illustrasjonsfoto/arkiv: Liisa Koivulehto)

 

Den tidligere norske biskopen Per Oskar Kjølaas er invitert for å snakke.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Luleå i dagene 15. og 16. juni er sted og tid når den svenske Sannhets- og forsoningskommisjonen løfter fram kirkens rolle i forsvenskningen av meänkieli-talende områder. Den første dagen, melder minoritet.se, blir det et historisk tilbakeblikk, før blikket rettes framover på dag to. Seminaret kan følges direkte på nettet, også i ettertid, meldes det. Arrangøren skriver:

«På slutten av 1800-tallet begynte det en forsvenskning av Tornedalen, som pågikk langt in på 1900-tallet. Den svenske kirken var en aktør som hadde stor påvirkning på utviklingen.»

De skriver videre at da grensen til Finland ble dratt i 1809, så ble ett geografisk kulturelt område delt opp. Tornedalen ble delt i to rikshalvdeler og den finsktalende befolkningen ble minoritet i Sverige.

Av folk invitert inn for å snakke om kirkens rolle, finner vi blant andre det norske kommisjonsmedlemmet Per Oskar Kjølaas, tidligere biskop i Nord-Hålogaland bispedømme. Han skal snakke om den norske kommisjonens pågående arbeid. Videre er forskerne Carl-Gösta Ojala og Urban Claesson til stede for å forelese om tema relatert til tornedalinger, kvener og lantalaiset, og Lars Elenius, som skal fortelle om kirkens rolle i skolevesenet.

Foruten Kjølaas, skal forsker Gerd Snellman på dag to prate om læstadianismen og språkspørsmålet, før det dukes for panelsamtale hvor man spør seg om forsoning er mulig, og hva som i så fall kreves.

Her er programmet