Egil Borch er leder i Utvalg for kvensk kirkeliv. (Kuva: Pål Vegard Eriksen) 

 

Utvalg for kvensk kirkeliv er et rådgivende organ, men blir ikke spurt til råds. Det mangler imidlertid ikke på rådene, og et av de viktigste nå er at bispedømmerådet bør ansette folk som har kvensk kirkeliv som ansvarsområde på et nasjonalt plan.

 

Pål Vegard Eriksen/Frank Halvorsen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Leder i Utvalg for kvensk kirkeliv og ansatt på kirkekontoret i Porsanger, Egil Borch, var veldig glad etter at det ble klart at et etterlengtet kvensk salmehefte endelig var i trykken.

– Utvalget har jobbet med saken og bedt om at den prioriteres og blir satt fart på, og det har nå bispedømmerådet klart å få til, og det er vi glad for, sa Borch til Ruijan Kaiku.

Les også: Fra frustrasjon til glede

Borch er imidlertid klar på at kvensk kirkeliv ikke kan hvile på sine laurbær av den grunn.

Ønsker ansatte med ansvar for kvensk kirkeliv

– Det som er det viktigste for meg er å få ansatt personer som skal jobbe med kvensk kirkeliv nasjonalt, regionalt og lokalt, og ha det som ansvarsområde i Nord-Hålogaland Bispedømmeråd, sier han.

– Det vi skal jobbe med er hvorvidt det skal være én eller to ansatte. Men det kom klart fram i et møte med Nord-Hålogaland Bispedømmeråd i september at de mente det var for lite å ansette én person for å jobbe med kvensk kirkeliv, og at det burde være to.

– Det blir den viktigste prioriteringen for oss framover, etter at vi har fått det kvenske salmeheftet, sier Borch.

Til sammenligning har Kirkerådets avdeling for samisk kirkeliv 5,5 ansatte, ifølge en stillingsutlysning fra februar i år. Her framgår det at avdelingen er sekretariat for Samisk kirkeråd, Den norske kirkes nasjonale råd for samiske spørsmål. Samisk kirkeråd behandler saker som berører samisk kirkeliv, samisk språk og kultur og urfolk.

Les også: – Et kvensk kirkeråd vil bidra til forsoning

Blir ikke tatt med på råd

Utvalg for kvensk kirkeliv består av Egil Borch (leder), Lindis Møller-Davidsen, Elin Marianne Seppola Brandvoll, Torbjørn Naimak, Oddgeir Sølvfæstersen, Steinar Ims fra Mellomkirkelig råd/Kirkerådet. Det opplyser Kirkefagsjef i Nord-Hålogaland bispedømme, Steinar Sneås Skauge, i en e-post til Ruijan Kaiku. Skauge er for øvrig utvalges sekretær.

Egil Borch ønsker at kvenene skal bli sett og hørt i større grad enn dagens situasjon tilsier.

– En annen viktig sak framover er at Utvalg for kvensk kirkeliv ikke er et utvalg med noen myndighet. Vi er på en måte umyndiggjort og kan ikke bestemme noen ting, sier han.

– Vi er et underutvalg av Nord-Hålogaland Bispedømmeråd, uten noen som helst bestemmende myndighet i noen saker som vi vedtar. Bispedømmerådet skal ta det opp til vurdering, hver gang vi vedtar noe, og det står at vi er et rådgivende utvalg. Sannheten er at vi ikke er blitt spurt om råd en eneste gang siden jeg begynte for første gang rundt 2010, sier Borch.

– Vi har ett årlig møte med bispedømmerådet, ellers er det lite kontakt.

Utvalg for kvensk kirkeliv er heller ikke representert i bispedømmerådet, slik bispedømmerådets øvrige underutvalg er. Det framgår av et høringssvar om ny kirkeordning for Den norske kirke fra 2018, signert daværende medlemmer av Utvalg for kvensk kirkeliv.

– Slik er det dessverre fortsatt, sier Borch.

– Det vi ønsker er likestilling mellom nordmenn, samer og kvener i Den norske kirke. Derfor trenger vi et kvensk kirkeråd.

 

Deler av intervjuet kan du høre  i episode 109 hos Ruijan Radio: