I Børselv er institutter klar for nye måneder i innsats for det kvenske. (Foto: Arne Hauge)

 

Kvenene vil nok se at det letner en del i løpet av året vi er inne i. Det er en daglig leder langt i nord som håper og tror dette.

 

Frank Halvorsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Vi har rukket å tenke gjennom det vi skal gjøre, og 2024 er allerede fullpakket med de hovedmålene vi har, sier Hilde Skanke, daglig leder for Kvensk institutt – Kainun institutti.

Det første de skal gjøre, er å ferdigstille læremateriellet til potetprosjektet. Potetlandet i Børselv viste seg fruktbart, barna og ungdommen lærte å dyrke og høste. Nå skal erfaringen inn mellom to permer.

Hilde Skanke har blikket festet på de store hovedmålene for det nye året, samtidig er det fristende å drømme om å nå enda lengre. (Foto: Arne Hauge)

– Vi fortsetter naturligvis med ordboksarbeidet, og vil legge en del arbeid i hjemmesiden vår i året vi er inne i. Vi har også mål om å ferdigstille kvensk.no, en side med læremateriell som har eksistert siden 2009 og som vi har jobbet med i minst fire år. Nytt materiale er laget, sier hun.

Siden er åpen for alle og gir tips og veiledning om hvordan man kan lære barna kvensk.

– Hva med tanker og drømmer ut over hovedmålene?

– Vi har ikke rukket å drømme så mye, men håper selvfølgelig å få anledning til å reise mer rundt og delta på møter. Blant annet besøke de forskjellige kvenforeningene, kanskje holde ulike foredrag på deres arrangementer, sier Skanke, som også krysser fingre for å kunne starte forprosjektet med Alf Einars Hanses fotoarkiv.

Et prosjekt de ikke fikk penger til i siste tildeling, men de har søkt på nytt. Det er så mye historie og kunnskap i det arkivet, Skanke har som hovedmål å få satt i gang.

Det er søkt om midler til Alf E. Hansens store og verdifulle kvenske bildearkiv. Her ser vi daværende avdelingsleder Kaisa Maliniemi idet museet mottok en bildegave fra Hansen. Dette var tilbake i 2016. (Foto: Vadsø museum-Ruija kvenmuseum)

Søknad om midler til kurs i bygningsvern og tradisjonskunnskap er også inne, målet er et kurs på instituttet på forsommeren, for alle aldergrupper.

– Jeg håper at vi i det kvenske miljøet kan se at det letner en del i løpet av 2024. Det går på utlysning av midler, men også at kvenene gjennom sitt forbund får større delaktighet. Det har Norske kveners forbund nevnt mange ganger, at de ønsker større delaktighet i avgjørelser og forhold som omfatter det kvenske. Det støtter jeg fullt ut.

Før statsbudsjettet for 2025 pekes det på Sannhetskommisjonens arbeid som «en reddende engel» for det kvenske. Skanke deler den oppfatningen.

– Jeg har også tro på det. Kanskje ikke fullt ut med det samme, men de tiltakene som er foreslått i rapporten er veldig bra. De gir en god pekepinn på hva som bør gjøres for det kvenske. Signaler som jeg håper og tror at regjering og storting tar til seg, og kanskjer starter med allerede nå i 2024.