Det blir liksom aldri helt det samme: Fra skypemøte med Morten Ranmar, Pernille Iversen og Mia Krogh. (Skjermbilde)

 

Danskene skulle til Vadsø, men det gikk i vasken. Likevel lover Krogh og dem å klare fristen for det kvenske nymuseets storslagne åpning.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum har siden sommeren 2020 samarbeidet med de danske utstillingsdesignerne «NO PARKING.» Målet er å utvikle utstillingen til det nye museet, med storslagen åpning satt til 26. august i år. Men i ei pressemelding fra museet sendt ut den 21. april i år, framgår det skjær i sjøen knyttet til arbeidet.

Nylig fikk nemlig Vadsø kommune avslag på sin søknad om unntak fra innreiseforbud, slik at folkene fra NO PARKING kunne kunne komme til Norge og arbeide. Altså fysisk oppmøte til avveksling fra et overveiende digitalt samarbeid.

– Korona stikker kjepper i hjulene for utstillingsarbeidet, og utstillingen hadde nok vært mer utviklet på dette tidspunktet uten restriksjonene. Men uansett om de danske utstillingsdesignerne kommer til Norge eller ei, så skal utstillingen stå ferdig og åpnes 26.august 2021, sier Mia Krogh, avdelingsleder ved museet.

Hun opplyser at de danske designerne har vært engasjert i prosjektet siden mars 2020, og at samarbeidet har fungert godt tross konsekvensene grunnet koronasituasjonen. Det framgår at bedriften under normale omstendigheter ville hatt flere besøk til Vadsø i perioden, blant annet for å se på lokalene og planlegge omfang og plasseringer av installasjoner i utstillinga. Og motsatt ville ansatte fra museet reist sørover og besøkt verkstedet i Danmark for å se på materialer, modeller samt teste ulike løsninger.

– Vi har i stedet måttet trekke alle gjenstandene inn i den digitale scenografien. I tillegg har vi ikke hatt muligheten til å sjekke de tekniske installasjonene i utstillingsbygget slik vi pleier å gjøre, sier Morten Ranmar, prosjektleder og sjef for NO PARKING.

Illustrasjon av utstillingen. (Konsept fra NO PARKING)

Når det gjelder Krogh, så har hun savnet den gode idémyldringen som gjerne dukker opp når mennesker fysisk møtes.

– Det blir alltid flere ideer og drodling rundt temaer på fysiske møter. Det blir også mer entusiasme og glede og humør over felles oppgaver når man treffes over bordet. På digitale møter er det iblant dårlig lyd, eller at bildet hakker, og man sier ikke alt man hadde tenkt å si, men heller at man «tar det på mail etterpå.» Men da forsvinner noen av de umiddelbare tankene og den dialog og idémyldring man kunne hatt rundt enkelte ideer, og en del ting glemmes og blir borte, sier Krogh, og gir oss noen fakta om utstillingen:

Utstillingen blir nemlig i den nybygde delen av museet, det er på omlag 300 kvadratmeter og har høyere tak og en formmessig inspirasjon hentet fra Varangerhuset.

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum er et kulturhistorisk museum, der utstillingen skal si noe om hva og hvem kvenene er. Utstillingen skal skissere noen historiske og kulturelle hovedtrekk, og formidle utvikling og revitalisering av kultur og språk, samt si noe om identitet og tilhørighet.

Les mer her: Nye Ruija kvenmuseum åpner til høsten