Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto støtter STR-T i kravet om egen sannhetskommisjon. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

STR-T støtter kvenenes krav om å få løftet kvensk til nivå 3.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

NKF-leder Hilja Huru og leder i STR-T Kerstin Salomonsson. Foto: Heidi Nilima Monsen

– Vi krever at den norske regjeringen løfter kvensk språk til nivå 3 i den europeiske minoritetsspråkpakten, og slik tydelig forplikter seg til en styrket innsats for kvensk språk, sier Norske kveners forbund og Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset i en felles uttalelse.

Svenske myndigheter har allerede forpliktet seg til nivå 3 for meänkieli i Sverige.

–Språkene meänkieli og kvensk ansees av våre folk som samme språk, og like forpliktelser i Norge og Sverige vil styrke samarbeidet og ivaretakelse av språkene på begge sider av landegrensene, sier de to organisasjonene.

NKF-RK og STR-T arrangerte sist helg felles årskongress/landsstyremøte og seminarer i Kiruna.

–Vårt samarbeid er ytterligere styrket. Vi vil fortsette samarbeidet for et løft for vår identitet og felles historie. Vi har felles utfordringer, vi jobber for felles sak og vårt arbeid for våre språk og kulturer står i dag ennå sterkere, sier lederne Hilja Huru og Kerstin Salomonsson.

De to organisasjonene kommer også med felles krav til svenske myndigheter.

– Vi krever at den svenske regjeringen nå nedsetter en sannhets- og forsoningskommisjon for gransking av forsvenskingen og urett begått mot kvener, lantalaiset og tornedalinger i Sverige.

Norske myndigheter har nedsatt en kommisjon for gransking av fornorskingen mot kvenene og norskfinnene i Norge, og i kommisjonens mandat ligger et krav om samarbeid med tilsvarende prosesser i Sverige. Den norske kommisjonen skal avgi sin rapport i 2022.

– Den svenske kommisjonen må nedsettes snarest, krever de to organisasjonene.