Geir Bakkevoll og medlem av sannhetskommisjonen, Per Oskar Kjølaas.

 

Det går alltid noe tapt i tolkingen.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Tidligere biskop og medlem av sannhetskommisjonen, Per Oskar Kjølaas var i panelet som diskutere filmen One day in the life of Noah Piugattuk som i disse dager blir vist på Tromsø internasjonale filmfestival.

Lunsjdiskusjonen inngikk i serien Samtaler om nord.

– Det er to ord som sitter igjen i meg etter filmen; det ene er gjenkjennelig og det andre er sorg, sa Per Oskar Kjølaas.

Hovedpersonen i filmen gjentar og gjentar: Dette er mitt hjem, jeg vil ikke flytte – og den kanadiske myndighetspersonen – «hvitmannen» – vil overtale ham slik at han gir slipp på livet han behersker. Inuittene skulle flyttes til tettsteder, de skulle få penger, skole, mat og helsestell.

I Canada ble tusenvis av barn tatt fra sine foreldre og plassert i internater svært langt fra foreldrene.

– I Norge skjedde fornorskinga på litt annen måte, men begge deler er etter min mening et kulturelt folkemord. Hos oss begynte det allerede i misjonstida i middelalderen. Grunnlaget ble lagt allerede der, sa Kjølaas.

Filmskaper Marja Baal Nango opplyste at det er laget bare fem samiske langfilmer etter Veiviseren (1987).

– Fornorskingen fortsetter, konstaterte hun.

Geir Bakkevoll fra Samfunnsløftet var moderator for diskusjonen under Samtaler om Nord. På panelet: Per Oskar Kjølaas fra sannhets- og forsoningskommisjonen, filmskaper Marja Baal Nango og produksjonssjef Sam Cohn Coisineau. Kuva: Liisa Koivulehto

 

Filmintekkiijän eđesvastaus

– Film er et av de sterkeste mediene vi har for å formidle budskap, påminnet Kjølaas.

Produksjonssjef Sam Cohn Coisineau fra filmteamet som lagde filmen One day in the life of Noah Piugattuk sa at filmskaperne har et ansvar overfor det samfunnet de har laget film i.

– Se ei ole tyhä tulla ja alkkaa tekemhään filmii. Meilä oon eđesvastaus filmistä näile ihmisille. Met häymä kyssyyt kunka meän filmi vaikuttaa heihin.

Filmin produksjuunipäälikkö Sam Cohn Coisineau Kanaadasta Coisineau muisteli ette hän ei ole itte inuitti mutta hän oon kasunu tällä alala ja miljöössä.

 

Filmin päähenkilö Noah filmikankhkaala. Kuva: Liisa Koivulehto

 

Monnii tottuuksii

– Mie en saata neuvoot tottuuskomisuunii Kanaadan minoriteettiin puolesta, meilä oon niin monnii erilaissii joukkoi, ja aihet oon hyvin kompleksi. Tottuuksii oon monnii. Antakkaa ihmisten muistela ja kuunnelkkaa heän ommii muisteluksii ja histooriaa omala kielelä, sanoi Coisineau.

– Kunka Tottuuskomisuuni saa näitä muisteluksii? Päässeekö ihmisten äänet esile? kysyi panelin johtaaja Geir Bakkevoll.

– Meilä oon monta keinoo: Met puhuttelema ihmissii ja puhuma ihmisten kans. Met otama vasthaan kirjoituksii, viideoita ja ääniraitoi, Kjølaas muisteli.

Vuona 2019 tuli 75 muistelusta, ja lissää otethaan koko aijan vielä kaksi vuotta.

 

Kurt Magne Stormo aikkoo kattoot tämän filmin. Kuva: Liisa Koivulehto

–  Lytt på de gamle

Kurt Magne Stormo har ikke sett filmen ennå, men skal se.

– Jeg har hørt at slutten var så tankevekkende, med scener fra et gamlehjem der hovedpersonen minnes og synger om livet som han har hatt. Våre gamle er også i gamlehjem og sykehjem, vi bør besøke de gamle oftere for å høre deres historier, sa Stormo.

 

 

Tolking og oversetting

I filmen One day in the life of Noah Piugattuk har tolken en sentral rolle. Det han sier på engelsk, blir ikke oversatt, mens det som hovedpersonen sier på inuktitut, er tekstet på engelsk. Mange ganger er ikke innholdet det samme. Tilskueren spør seg: Hva er oversatt og hva er tolking?

Flere ganger sier tolken at han manglet ord.

Hadde dette bare med det språklige å gjøre, eller var det også den kulturelle? Betyr stillhet «ja» eller «nei»?

Etter lunsjpraten tok Per Oskar Kjølaas en liten prat med Ruijan Kaiku og kommenterte tolkens rolle i slike kulturmøter.

– Det går alltid noe tapt i tolkning – jeg har hørt så mange kirketolker, humret Kjølaas.