Rykende fersk brosjyre fra Norske kveners forbund, Ruijan Kveeniliitto. (Skjermbilde fra NKF’s hjemmesider)

 

Oppdatert skriftlig info viktig.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Det kvenske folket er ett av de opprinnelige folkeslagene på Nordkalotten,» innleder Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto i sin nye brosjyre. Det var i forrige uke at nyheten om nytt skriftlig materiell ble lagt ut på forbundets egne nettsider, i form av en brosjyre som fortsetter slik:

«Det tradisjonelle kvenske området er fra Bottenviken og nordover til Ishavet, i øslig og vestlig retning – fra Lofoten til Kolahalvøya. I Norge er det er fra Bottenviken og nordover til Ishavet, i øslig og vestlig retning – fra Lofoten til Kolahalvøya. I Norge er de tradisjonelle kvenske bosetningsområdene i store deler av Finnmark, Troms og nordlige deler av Nordland. I dag bor det kvener over hele Norge.»

Hvis du vil lese brosjyren, så finner du den her: Ruijan Kveeniliitto – Norske Kveners Forbund Brosjyre