Se oon soma, det er artig.

 

Arvauksii yksi:

Miksi se kannattee kyssyyt sjiraffilta säästä?
Ko se oon ensimäinen elläävä mikä tiettää ko alkkaa satamhaan.

 

Arvauksii kaksi:

Kunka elläintenhoittaaja sai sarvikuonon nauramhaan?
Se muisteli sille elefanttivitsin.

 

Arvauksii kolme:

Milloin sjiraffiila oon kahđeksan jalkkaa?
Ko niitä oon kaksi.

 

Arvauksii nelje:

Mitä sjiraffi sannoo?
Ei mithään.

 

Arvauksii viisi:

Mistä sie tiiät ette sjiraffi seuraa sinnuu?
Ko sie et kuule mithään.

 

Arvauksii kuusi:

Milloin leoparđin täplät liikkuuvat?
Ko leoparđi liikkuu.

 

Arvauksii seittemen:

Missä kaksi tonnii painaava gorilla nukkuu?

Siellä missä se itte halluu.

 

Arvauksii kahdeksen:

Mitä sie tehet jos sie näjet ette sinun sängyssä oon kaksi tonnii painaava gorilla?
Haje joku toinen nukkumapaikka.

 

Arvauksii yhdeksen:

Mitä se häyđyt tehđä jos sie olet pimmeessä jungelissa ja kohđattelet tiikerin?
Ota refleksin esile, se pelastaa hengen.

 

Arvauksii kymmenen:

Yksi mies oli jungelissa ja kohđatteli samala leijonan, tiikerin ja jaguaarin. Hänelä oli pyssyssä tyhä yksi kuula. Mitä hän teki?
Hän ampui leijonan, pani tiikerin tankhiin ja ajoi kothiin jaguaarila.

 

Arvauksii yksitoista:

Mitä sie häyđyt tehđä jos se et halluu olla keskelä elefanttii, leoparđii, leijonii ja virtahevossii?
Hyppää pois karusellista.

 

Arvauksii kaksitoista:

Milloin hiiri painaa yhtä paljon ko elefantti?
Ko puntari oon rikki.

 

Hajettu kirjasta Jørn Roheim, Barnas store gåtebok (1998)