Hovedkontoret holder til i den nedlagte skolen i Kjækan langt nord i Troms fylke. Her et bilde fra da Ivar Johnsen (til høyre) ennå var generalsekretær. Han ses sammen med forbundsleder Kai Petter Johansen. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Klarer forbundet å finne den rette kontormedarbeideren i vidstrakte Kvænangen? Hvis ikke kan hjemmekontor bli løsningen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Trives du med administrative oppgaver og vil jobbe for kvensaken?

Det er Norske kveners forbund som stiller spørsmålet, de er for tiden på utkikk etter kontormedarbeider til den daglige driften av administrasjonen.

Det er tale om en fast stilling på 80 prosent, altså røffly 4 av ukens 5 arbeidsdager. NKF sitt hovedkontor ligger i Kjækan i Kvænangen i Nord-Troms, men det åpnes samtidig for alternativ løsning. Det vil nemlig være aktuelt å tilpasse bruk av hjemmekontor, framgår det av informasjonen.

«Arbeidet medfører noe reisevirksomhet og arbeid på kveldstid og i helger. Stillingen krever utstrakt samarbeid med generalsekretær», meldes det.

Bakgrunnen for den nye stillingen er at Ruijan kvääniliitto – Norske kveners forbund (Nkf-Rk) for tiden opplever vekst. Medarbeideren skal således støtte nevnte generalsekretær i arbeid med økonomi og daglig drift av organisasjonen, hvor også kontakt med lokallag, medlemmer og media er nevnt som ansvarsområder.

Samtidig som god kjennskap til kvensk kultur, språk og identitet er ført opp som nødvendig kvalifikasjon, er kunnskap i kvensk språk ført opp kun som en fordel og altså ikke et krav. Stillingen har søknadsfrist fredag 26. april. Den oppmerksomme merker seg kanskje at dette også er datoen for vår årlige Kvensk språkdag, Kväänin kielipäivä, til ære for datoen 26. april 2005 da kvensk  ble anerkjent som eget språk i Norge.

Vi tar med at fersk oppdatering fra NKF-Rk viser at de nå har 1550 medlemmer, inkludert 15 lokalforeninger og en landsdekkende ungdomsorganisasjon.

Til deg som kanskje kan være interessert i jobben, men samtidig noe ukjent med det kvenske, kan vi nevne at forbundet arbeider for å styrke kvensk identitet og ta vare på kvensk språk og kultur. De skriver:

«Vi jobber aktivt for å styrke kvenske institusjoner og for å øke rammebetingelsene for kvensk språk og kultur. Nkf-Rk jobber for å synliggjøre kvener som et opprinnelig folk og en nasjonal minoritet i Norge, og for å fremme kveners interesser og rettigheter.»