To av Pia Lanes forskningsprosjekter har blitt film. Dokumentaren ble vist under jubileumsseminaret for kvensk språk på Nasjonalbiblioteket. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

To av Pia Lanes forskningsprosjekter har blitt film. Dokumentaren ble vist under jubileumsseminaret for kvensk språk på Nasjonalbiblioteket. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

To av Pia Lanes forskningsprosjekter på det kvenske språket har nå blitt film.

I filmen «Det hemmelige språket»møter vi forskjellige kvener som forteller om sitt forhold til det kvenske språket. Vi møter både godt voksne kvener som opplevde en hard fornorskingsprossess da de begynte på skolen, og vi blir kjent med en ung kven som studerer kvensk ved universitetet, og som prøver å praktisere språket sammen med sine slektninger.

 

Ikke fokus på offerrollen

En av visjonene bak dokumentaren «Det hemmelige språket» var at de ikke skulle lage filmen for å vise kvenene som ofre.
– Selv om flere av de intervjuede bærer med seg arr i sjela fra fornorskingsprosessen, ønsket vi ikke å ha hovedfokus på det. Vi ønsket blikk innenfra, og gi kvenene selv en stemme i filmen, forteller Lane.

 

Inspirert av egen kunnskapsløshet

Filmskaper Finn McAlinden i Lightsource Film Production innrømmer at han ikke visste noe kvener og kvensk før prosjektet. Dette var også en av drivkreftene til at han ville lage en film om det «hemmelige» språket kvensk.

– Som filmskaper har en av drivkreftene vært at jeg ikke visste noe om kvener og det kvenske. Og jeg har også merket urovekkende kunnskapsløshet rundt dette. Denne filmen er litt for den uinteresserte, i alle fall for de litt kunnskapsløse, sier filmskaper Finn McAlinden i Lightsource Film Production da dokumentarfilmen ble vist under jubileumsseminaret for kvensk språk på Nasjonalbiblioteket i Oslo 27. mai.

 

Øke vitebegjærligheten
McAlinden er klar på at han ønsker at filmen skal stille spørsmål, og ikke nødvendigvis gi svar.
– Det er nok ikke mange her i salen som ikke kjenner til mye av det som blir sagt i denne filmen, men det er mange utenfor disse dørene som ikke vet noe om dette. Jeg håper at vi gjennom denne filmen vil øke folks vitebegjærlighet rundt det kvenske, sa han under presentasjonen på jubileumsseminaret.

 

Forsmak på filmen: The secret language