Her er de svarene på vår uhøytidelige påske-kven-qviz.

Når ble første utgave av Ruijan Kaiku publisert? 6. oktober 1995

 Hvem var Ruijan Kaikus første redaktør? Liisa Koivuletho

Hvem var den første lederen i Norske Kveners Forbund? Terje Aronsen

Når vedtok Fylkestinget i Troms handlingspan for styrking av kvensk språk og kultur? 16. mars 2017

Når trådte «Den europeiske pakt for regional og minoritetsspråk» (European Charter for Regional or Minority Languages, ETS No. 148) i kraft i Norge? 1998

Hvem mottok kvensk språkpris i 2017? Eira Söderholm og Agnes Eriksen

Hvem har skrevet boka SEPP, om Leonard Seppola? Nina Kristin Nilsen

Hvorfor fikk ikke kvenflagget offentlig godkjenning? Det er ikke nødvendig (i følge kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Når blir kvenske kulturminner automatisk fredet? 1537

Hvem var statsminister da kvensk ble strøket som hjelpespråk i «Lov um folkeskule på landet?» Johan Nygaardsvold