Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, og Met Nuoret har levert forstudien «Då var jag som en fånge.Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800-och 1900-talet» til kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Et foredrag om arbeidet ble livestrimet fra STR-Ts årskongress. En digital versjon av arbetet kan lastes ned på http://www.hscopy.se/epublicering/rapport_0409/files/assets/basic-html/page-1.html

 

Terje Aronsen leser:

 

Tornionlaksolaiset (STR-T) oon itte selvittänheet ruottalaistamishistooriaa