Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og ordfører i Porsanger kommune, Aina Borch. Foto: Privat.

Terje Aronsen leser:

 

Kielisentterillä oon rohki tärkkee tehtäävä ko vahvistethaan uhattuu kieltä paikalisessa samfynnissa.

Komunaali- ja uuistusdeparttementti anttaa kväänin kielen ja kulttuurin kuurtopostista yhtheensä 2,56 miljuunaa kruunuu kolmele kväänin kielisentterille mikkä perustethaan Vesisaarheen ja Porsankhiin Finmarkussa ja Naavuonhoon Tromssassa.

Tätä ennen kväänin kielisentterit oon jo olemassa Tromssan läänin Omasvuonossa ja Raisissa.

Se oon pitkäaikhainen prosessi ko työtelhään kväänin kielen vahvistamisen etheen. Kielisentteriilä oon tärkkee rooli tässä työssä. Sentterissä opetethaan kieltä raavhaile, tehhään oppineuvoi sekä laitethaan monenlaissii kieli- ja kulttuuritapattummii ja kursii.

Sentteriissä oon kans kieli- ja kulttuuriaktiviteettiita lapsile ja nuorile ja raavhaile.

Mie toivon ette nämät kolme uutta kielisentterii inspireerathaan usseemppii oppimhaan kielen ja innostethaan niitä kekkä jo saatethaan kielen, pitämhään sitä vielä enämen, sannoo komunaali- ja uuistusministeri Monica Mæland.

 

– Det er en gledens dag i Porsanger