Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. (Foto: NTB/Altaposten)

 

– Spørsmålet om driftsfinansiering over statsbudsjettet kan vi ikke svare på ennå, sier kulturministeren.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaikun.no

 

– Svært gode nyheter, sa teatersjef Frank Jørstad for noen dager siden, da det ble kjent at Regjeringen vil sikre driften av Kventeateret. Jørstad bekreftet samtidig overfor Ruijan Kaiku at han tolket dette som faste bevilgninger, i praksis at teateret kommer inn i pengevarmen i det årlige statsbudsjettet.

Dette var noe vi ønsket å sjekke med Regjeringen, og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier dette i en kommentar:

Til høsten

– Vi skriver i kunstnermeldingen at vi ønsker å sikre driften til Kvääniteatteri. I stortingsmeldinger følger det ikke penger, så spørsmålet om driftsfinansiering over statsbudsjettet kan vi ikke svare på før vi legger fram budsjettproposisjonen til høsten.

Med andre ord stadig uvisst om teateret slipper å leve et prosjektliv fra hånd til munn, til gjengjeld kan ministeren opplyse at de snart skal treffe Jørstad og co.

– Vi har avtalt et møte med Kvääniteatteri i slutten av juni for å snakke om dagens situasjon og framtiden for teateret, og ser frem til dette, sier Trettebergstuen.

Helt sentralt

Hun viser også til Sannhets- og forsoningskommisjonen, og deres påpekning av behovet for mer kunnskap om de nasjonale minoritetene.

– Og her har Kventeateret en viktig funksjon som formidler av kvenske historier, kultur og identitet. Teateret vil også være helt sentralt i den revitaliseringsprosessen som kvensk kultur står i nå. Vi må huske på at teateret forvalter mye kunnskap om kvensk kunst, kultur og språk, og bringer både kontinuitet, engasjement og synlighet til denne prosessen, sier ministeren.

Les også: Regjeringen vil sikre drift av Kventeateret