Mari Keränen har fått stipend fra den finske ordbokstiftelsen til å samle inn kvenske ord. Nå jakter hun på informanter.

Mari Keränen har fått stipend fra den finske ordbokstiftelsen til å samle inn kvenske ord. Nå jakter hun på informanter.

.

Mari Keränen har fått stipend fra den finske ordbokstiftelsen til å samle inn kvenske ord. Nå jakter hun på informanter.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Da forsker Mari Keränen tidligere i år sendte ut rundt tretti henvendelser til kvensktalende personer og kveninstitusjoner og -foreninger i håp om å få informanter til et prosjekt om innsamling av kvenske ord, fikk hun bare ett svar.

Den eneste som svarte på Keränens henvendelse var Halti Kvenkultursenter som sa de kunne være behjelpelige med for eksempel å arrangere en språkkafe. Nå gjør forskeren et nytt forsøk på å samle informanter til prosjektet.
– Planen var egentlig å kjøre rundt i Troms og Finnmark for å snakke med informanter nå i august, men nå må jeg jo gjøre om på planene. Forhåpentligvis får jeg gjort det før jul, sier Keränen som må være ferdig med prosjektet innen april, for da skal bruken av stipendet på 1500 euro rapporteres.

Det var gjennom en annonse fra ordbokstiftelsen, Keränen fikk ideen til å søke midler til innsamling av kvenske ord og uttrykk.
– Det sto at prosjekter om språk nært beslektet med finsk kunne søke, sier hun og røper at hun ikke har hørt om tilsvarende midler i Norge.

Keränen har jobbet med den kvenske elektroniske ordbok, og da erfarte hun at en trenger flere ord fra feltet. Både gamle og nye ord. Av nye ord som hun ønsker å samle inn, har hunn fått en ønskeliste fra kvensk språkting om hva de vil prioritere.
– De ønsker ord knyttet til sport, samfunn og politikk, men alt av materiale som vi får samlet inn er gull verdt, påpeker Keränen som håper hun kan møte informanter på sentrale steder som for eksempel Storslett, Børselv og Tana Bru. De som vil stille opp bes ta kontakt på epost mari.p.keranen@gmail.com