I Norge er hets, mobbing og diskriminering et samfunnsproblem. Dagfinn Høybråten er leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen, og har nå bekreftet mistanken; mange av de personlige historiene handler om slike former for urett. (Foto: NordForsk)

 

– Et samfunnsproblem, konkluderer kommisjonsleder Dagfinn Høybråten.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var i forbindelse med Sannhetskommisjonens møte i Tromsø i desember i fjor at leder Dagfinn Høybråten ga det som må kunne kalles en første diagnose. Basert på kommisjonens foreløpige funn. Urovekkende ofte går hets og diskriminering igjen i historiene de får inn, framgikk det.

– Kommisjonen får inn personlige historier fra hele landet, og allerede nå kan vi si at temaene mobbing, hets og diskriminering er svært fremtredende. Det er ikke snakk om noen få enkeltstående hendelser, det er et samfunnsproblem som vi vil ta videre i vår rapportering til Stortinget, uttalte Høybråten. Dette ifølge kommisjonens egne infosider.

Samefolkets dag nærmer seg, fikk du med deg denne: «Vi som samfunn kan ikke tolerere slik hets rettet mot samer»

Parallelt med desembermøtet i Tromsø foregikk det et tverrpolitisk opprop mot hets og diskriminering av samer, et oppgjør som også kulturlivet, næringslivet og naturligvis samiske miljøer tok del i. Et viktig initiativ fra Tromsø, sa Høybråten.

– Det er prisverdig at det på denne måten mobiliseres mot urett og hets. Men dette skjer ikke bare med samer i Tromsø. Jeg håper at det tas liknende oppgjør med hets og diskriminering mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner andre steder i Norge, sa han.

På det praktiske tar vi med at kommisjonen måtte koronautsette sitt planlagte møte i Kautokeino, det ble flyttet fra nå i januar til oktober. Noe som betyr at neste planlagte møte finner sted så langt fram i tid som den 3. juni i år. I Karasjok, med møte i Tana dagen etter.

Høybråten har tidligere klargjort at de fysiske møtene med folket er viktige for kommisjonens gransking, men at de naturligvis tar i mot innspill og historier også mellom møtene.