Nasjonalbiblioteket har funnet fram ukjente Kivijärvibilder. KUVA NASJONALBIBLIOTEKET

Nasjonalbiblioteket og språkrådet inviterer til bokbad på den kvenske språkdagen. KUVA NASJONALBIBLIOTEKET

Språkrådet og nasjonalbiblioteket markerer den kvenske språkdagen med et bokbad den 26. april i Oslo.

I morgen, tirsdag, er det elleve år siden kvensk ble anerkjent som et språk i Norge. Dagen markeres med et bokbad i nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo.

Her skal forfatterne Ingeborg Arvola og Jakob Arvola fortelle om barndommen i en kvensk bygd i Øst-Finnmark, og om mennesker som flykter fra seg selv.

I sin utgivelse «Det går ikke over» har forfatter og journalist Jakob Arvola samlet historier fra 1914 og hundre år fram i tid, mens Ingeborg Arvola har tematisert sin oppvekst og bakgrunn blant annet i romanen «Neiden». På den kvenske språkdagen skal de to Arvola’ene fortelle litt om hvordan deres røtter og bakgrunn har preget arbeidet dere, og hva slags rolle kvensk språk og kultur har i deres forfatterskap.

Arrangementet er fra klokken 18.00.