Met olema ja tulema olemhaan – Kväänit Porsangissa.

 

Pressemellinki RiddoDuottarMuseat-Porsangin museumi/Porsanger museum.

 

Porsangin museumi aukassee näyttelyn ”Kväänit Porsangissa” 5. juulikuuta klo. 17-19 museumissa Lemmijovessa.

«Met olema ja tulema olemhaan – Kväänit Porsangissa / Vi er kommet for å bli – Kvener i Porsanger» oon samanaikaisdokumentasjuuni- ja näyttelyprosjekti joka esittää 25 persoonaa kenelä oon yhtheys kväänin kielheen ja kylttyyrhiin.

Het kaikki oon kväänit kekkä asuthaan Porsangissa eli kenelä oon sukuyhtheys Porsankhiin. Dokumentasjuunin oon laitettu portrettikuvviista, puhutteluista ja näyttelyfilmistä «Kaunhiimat sanat – De vakreste ordene.»

Näyttelyn mooli oon tuođa esile kunka monenlaista oon kvääni kylttyyri, kvääniin itteymmärys ja heiđän omat muistelukset. Se kans nostaa framile sen ette se oon monet kväänit kekkä oon vihkinheet oman elämän sille ette het oon halunheet tuođa esile oman kielen ja kylttyyrin. Heiđän histuuriat saatethaan anttaat inspirasjuunin muile, ja tuođa voimaa kvääni lapsile ja nuorile ette rakenttaat positiivista identiteettii. Näyttely tahtoo kans nostaat ymmärystä kvääni kylttyyrin ympäri, porsankilaisten ja kans muitten joukossa.

Liss Beth Gjertsen Nyby (puhutteliija ja tekstit), Almar Paulsen (kuvat) ja Anstein Mikkelsen (näyttelysfilmi) oon olheet näyttelyn kvääniprosjektijoukko. Kainun institutti ja kvääniyhđistykset Pyssyjovessa ja Lemmijovessa oon auttettu laittamhaan näyttelyn.
RiddoDuottarMuseat, Porsangin komuuni, Komunaali- ja uusitusdepartementti ja Kulturrådet oon maksanheet näyttelyn.

Liss Beth Gjertsen Nyby, Lemmijoki (f. 1969)
Liss Beth oon adjunkti ja opettaaja. Hänelä on kvääni tavus, mutta kvääni ei ole hänen äitinkieli. Hän oon ollu myötä kväänin peruskursila Tromssassa ja oon kans ollu frilansjournalisti Ruijan Kaiussa. Hän on ottanu kans kväänipuvun neulomiskursin.
Vuona 2016 voitti hän Ruijan Kaijun kirjoituskilppailun. Hän oon kasseerinna Lemmijoven kvääniyhđistyksessä ja ollu kans styyrinjäsen Norjan Kveeniliitossa ja Kainun institutissa. Hän oon aktiivinen Porsangin histuuriayhđistyksessä (kasseeri ja vuosikirjakomiteen johtaaja).
Liss Beth oon puhutellu näyttelyksen persoonat ja kirjoittannu puhthaaksi tekstit.

Almar Paulsen, Lemmijoki (f. 1939)
Almar oli peruskoulun opettaaja monta vuotta. Hän oon ollu läpi aijjat kans ahnet luontofotograafi, hobbyornitoloogi ja –botanikkeri. Hän oon ollu myötä laittamassa usseita kirjoi Porsangin geologiista, linnuista ja kassuista.
Hänelä oon ollu usseet fotonäyttelykset, muun myötä Rautusniemen luontohuonheela, Porsangin museumila ja Kainun institutila Pyssyjovessa.
Hänelä oon kväänin ja norjan tavus, ja hän kasuis ylös molemppiin kieliin kans ja saattaa kväänin/suomen. Almar oon ottanu kuvat puhutteluin objektiista.

Anstein Mikkelsen, Lemmijoki (f. 1956)
Anstein oon journalisti, fotograafi, filmiprodusentti ja kirjailiija. Hänelä oon meediaopinot Voldan distriktikorkkeekoulusta. Ansteinin faari oli kvääni Pyssyjovesta ja muori oon Sunnmøresta. Hän oon kasunu ylös kväänin kielen ja kylttyrin kans, mutta ei puhu kieltä itte.
Anstein triivaa filmiproduksjuunifirmaa ”Siivet” ja oon produseeranu 20 vuojen aikana yli 30 filmii kvääniteemoista. Monet niistä oon näytetty NRK:la. Hän oon kans antanu kuvamateriaalii usseissiin luontokirjoihin.
Anstein ja Kenneth Ulstein Johansen (kväänin filmiproduksjuuni opetuksessa) oon produseerattu näyttelyksen filmimateriaalin.