TIEDOTE, SUOMALAIS-NORJALAINEN KULTTUURIRAHASTO, 30.4.2018

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston hallitus kokoontui Oslossa Norjassa 20.4.2018 ja päätti apurahojen jakamisesta loppuvuodelle 2018 ja alkuvuodelle 2019. Rahaston Suomen jaostolle oli määräaikaan mennessä jätetty 96 hakemusta ja hallitus jakoi apurahoina yhteensä 56 200 euroa 48 hakijalle. Tämän hakukierroksen suurin apuraha 7000 euroa myönnettiin taiteilija Jaakko Niemelälle kahden videoanimaatioteoksen toteuttamiseksi Oslo Kulturnatt -tapahtumassa 14.9.2018.

Tämän vuoden hakemusten laaja kirjo niin maantieteellisesti kuin tukea saaneiden projektien aiheiden osalta kertoo Suomen ja Norjan välisten kulttuuri-, tiede- ja kansalaisyhteiskuntayhteyksien vahvuudesta, rahaston puheenjohtaja Eero Hokkanen toteaa.

Suomen jaoston hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Eero Hokkanen sekä hallituksen jäsenet suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi ja johtaja Susanna Pettersson.

Rahaston Suomen jaosto myönsi seuraaville hankkeille apurahan:

Liikkuvuus ja verkostotuki – Mobilitet og nettverksbygging

Finlands Studentkårers Förbund rf, Helsinki, 950 euroa
Matka-apuraha vierailun toteuttamiseksi norjalaisen sisaryhdistyksen
(Norsk studentorganisasjon, NSO) luona Oslossa
Slow Food Västnyland r.f., Raasepori, 750 euroa
Christian Tikkasen ja Helena Neraalin kutsumiseksi Fiskarsissa 6.–7.1
0.2018 järjestettävälle Slow Food -festivaalille.
Silence Project Yhdistys ry, Espoo, 750 euroa
Matka-apuraha jokamiehenoikeutta käsittelevän poikkitaiteellisen seminaarin järjestämiseksi yhteistyössä Voksenåsenin kanssa Oslossa.
Työryhmä Hiljaisuus-ensemble, Helsinki, 1200 euroa
Matka-apuraha workshopin järjestämiseksi Tromssassa osana pitkäaikaista yhteistyötä Tromssan taideakatemian (Konstakademin i Tromsø) kanssa

Kirjallisuus, media – Litteratur, media
Ekenässällskapet r.f., Raasepori, 500 euroa
Norjalaisen kirjailijavieraan kutsumiseksi Bokkalaset-kirjallisuustapahtumaan, joka järjestetään Tammisaaressa 7.–11.11.2018.
Holmlund Sofia, Helsinki, 500 euroa
Matka-avustus reportaasimatkaan Pykeijaan Pohjois-Norjaan.
Oulun sarjakuvaseura ry, Oulu, 750 euroa
Kahden norjalaisvieraan kutsumiseksi sarjakuvapitchaustapahtumaan Oulun sarjakuvafestivaalin yhteydessä 23.–25.11.2018.
Sosiaalitoimittajat -Socialjournalister ry, Helsinki 2000 euroa
Matka-apuraha Osloon tavoitteena tutustua pohjoismaiseen hyvinvointimalliin Norjan näkökulmasta, Norjan sosiaalityöhön sekä Norjan tapaan käsitellä työhön liittyvää rikollisuutta.
Työryhmä Jaakkola-Kurushin, Helsinki, 2000 euroa
Matka-apuraha Huippuvuorille keräämään materiaalia reportaasiin, joka käsittelee jääkarhun kulttuurista merkitystä paikallisyhteisölle.
Reportaasi julkaistaan verkkojulkaisussa AntroBlogi.fi.
Västnyländska Kultursamfundet/Arbetsgruppen Barnens och de Ungas bokKalas, Raasepori, 500 euroa
Norjalaisen kirjailijavieraan kutsumiseksi tapahtumaan ”Barnens och de Ungas bokKalas BUK2018”, joka järjestetään Raaseporin kouluissa 7–11.11.2018.
Åbo fritidssektor, Turku, 500 euroa
Norjalaisen kirjailijanLinn Ullmannin kutsumiseksi vieraaksiluentosarjaan”Författare och författarskap 2018”Turussa 9.–12.11.2018.

Kieli, koulu, koulutus – Språk, skole, utdanning
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Helsinki,750 euroa
Matka-apuraha Osloon workshopin suunnittelemiseksi norjalaisten Høgskulen på Vestlandet yliopiston yhteistyökumppanien kanssa Nord Yrk konferenssissa.
Humanistiska yrkeshögskolan, Turku, 1500 euroa
Matka-apuraha opintomatkan toteuttamiseksi Voksenåseniin ammattikorkeakoulun yhteiskuntapedagogiikan, kulttuurintuotannon sekä viittomakielen tulkkauksen opiskelijoille.
Nordiska språk vid Helsingfors universitet, Helsinki, 2000 euroa
Matka-apuraha opintomatkan toteuttamiseksi Voksenåseniin Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten laitoksen opiskelijoille.
Uleåborgs universitet/svenska språket, Oulu,1500 euroa
Matka-apuraha opintomatkan toteuttamiseksi Voksenåseniin Oulun yliopiston aineenopettajakoulutuksen opiskelijoille.
Åbo universitet/Nordiska språk, Turku, 2000 euroa
Matka-apuraha Voksenåseniin Turun yliopiston ja Åbo Akademin norjan kielen syventävän kurssin opiskelijoille.

Tiede – Vitenskap
Karppinen Katja, Liminka, 500 euroa
Matka-apuraha tutkijavierailun toteuttamiseksi Tromssan yliopiston ilmastolaboratorioon.
Kleemola Hanna, Laihia, 500 euroa
Matka-apuraha Oslon, Drammenin ja Bergenin kirjastovierailuihin sanataiteen alan väitöskirjan materiaalin keräämiseksi.
Mantere Ville, Turku, 500 euroa
Matka-apuraha Itä-Norjan kalliotaidekohteiden hirviä esittävien kuvien dokumentoimiseksi osana väitöskirjaa, joka tutkii hirven merkitystä Pohjois-Euroopassa kivi-ja pronssikaudella.
Ojala Minna-Liina, Turku, 500 euroa
Matka-apuraha Trondheimiin ArcticABC-tutkijaryhmän vuositapaamiseen.
Peura Kirsi, Turku, 500 euroa
Matka-apuraha tavoitteena tutustua «The Centre for Engaged Education through Entrepreneurship» -konsortion toimintaan Trondheimissa kahdenvälisen tutkimusyhteistyön ja väitöskirjatutkimuksen puitteissa.