Den engasjerte historikeren Arvid Petterson har vært i arkivet og funnet fram et eksempel på språkdebatten for 112 år siden. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Den engasjerte historikeren Arvid Petterson har vært i arkivet og funnet fram et eksempel på språkdebatten for 112 år siden. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Arvid Petterson har leita fram en artikkel i avisa «Nordkap» i 1904, som viser oss strevet myndighetene hadde for å fornorske samisk- og kvensktalende. Her diskuteres det og argumenteres for og mot å bygge internater. Flerspråkligheten skulle også knuses på andre måter: De skulle slutte å trykke tospråklige lærebøker, som var brukt tidligere, og ved Tromsø Seminar skulle de nye studentene ikke lære seg kvensk eller samisk.

Avisa Nordkap,  22.januar 1904: Nissen mot Amtsrepræsentanterne:

«Til Udbredelse af det norske Sprog blandt Finner og Kvæner var indstillet 68,400 Kroner. Opdahl foreslog desuden 3000 som foreløpig Bevilgning til et Internat i Kautokeino. Han udtalte sig for Sløifing af den dobbelte Sprogtekst i Lærebøgerne og fandt, at Fripladsene ved Tromsø Seminar for Lærere, der vil sætte sig ind i Lappisk og Kvænsk, kan bortfalde. Myrvang fremholdt, at man fik være varsom med Statbevilgningerne til disse kostbare Skoleinternater. Og det turde være, at Kautokeinos Indvaanere ikke er allerværst stillet, at man kan sy Puder under Armene paa nogen Del af Befolkningen.

Statsraad Hauge: Internater maa man dog have under Forholdene deroppe, enten Befolkningen er rig elle fattig.

Myrvang: Ja, men skal Staten bygge, og Staten drive Internater i hver eneste kommune deroppe, hvordan saa Befolkningens Formuesforhold i de forskjellige Kommuner end er?

Jakob Andersen: Det kan se ud, som om Skolebevilgningerne til Finmarken er store, men husk, at vi har ikke andre Skoler end Folkeskolerne.

Myrvang: Jo, Finmarken har to Amtsskoler, og Finmarkens Byer har sine Middelskoler. Vadsø (Vardø?) Middelskole er den eneste i hele Landet, som er betalingsfri.

Ægede Nissen: Uden ordentlige Overslag og uden færdige Planer bør man aldrig gaa til nogen Bevilgning. Og man skal vogte sig for at forspilde denne betydningsfulde Sags Popularitet hos den bevilgende Myndighed.

Opdahl: Det er første Gang, at Hr. Ægede Nissen har forsøgt at afsvekke min Argumentation til Fordel for Finmarken. Men jeg er komplet lige glad, hvilken Dag hans og min Vei skilles.

Ægede Nissen: Man faar i en stor og vidtrækkende Sag se lidt længere, end Næsen rækker.

Konow: Det gjælder her et Fornorskningsarbeide under særegne Forhold. Præstegjældet Kautokeino er saa stort som et helt Amt her sydpaa.

Ved Voteringen vedtoges Indstillingen mod 33 Stemmer, der avgaves for Opdahls Forslag.»