Finland og Norge sammen om endringer i fiskereglene. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Skal gjenoppbygge laksebestandene i Tanavassdraget.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Våre myndigheter har vært i forhandlinger om endringer i fiskereglene i Tana, meldes det fra regjeringen.no

Nå har begge regjeringene, både i Finland og i Norge, besluttet å gjøre nødvendige endringer i de felles fiskereglene for Tanavassdraget. Fiskereglene er en integrert del av Tanaavtalen, som trådte i kraft i 2017. De skriver følgende om saken:

«Fiskereglene har blitt justert med midlertidige fravik i løpet av de tre fiskesesongene som har vært under gjeldende avtale. Begge parter understreker at alle endringer av fiskereglene skal være i tråd med hovedformålene i Tanaavtalen: å gjenoppbygge laksebestandene, og å beskytte samiske rettigheter.»

Vi tar med at de finske og norske forhandlingsdelegasjonene møttes til et første digitalt møte nå nylig, den 16. og 17. juni. Flere møter er planlagt ut over høsten, samt også gjennom våren 2021. De nye reglene vil tre i kraft i mai 2022.

Les også: Tana-avtalen til retten