Det nye inngangspartiet begynner å ta form. Bildet fra ombyggingen er tatt den 16. desember i år. (Foto: Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.)

 

Kryss av i kalenderen for torsdag 26. august 2021. Da åpner nye Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Både byggearbeidet og utstillingsarbeidet ruller og går. Ombygginga som entreprenør Kivijervi står for går så det suser, den er i god rute og i henhold til fremdriftsplanen», heter det i ei pressemelding fra avdelingsleder Mia Krogh ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Hun og kollegene ved museet melder at de også har satt ned en festkomité samt arbeidsgruppe for å jobbe med åpningsarrangementet. Til og med dato for åpning er fastsatt, den blir torsdag 26. august 2021. Selve arrangementet går over to dager, med åpning og kulturelle innslag dag en, og et fagseminar dag to.

«Vi ønsker at arrangementet skal ha ringvirkninger lokalt med flere aktiviteter dagene i etterkant i hele byen og i bygdene utenfor Vadsø. Dette skal bli en happening som legges merke til nasjonalt, det skal ses og høres at vi åpner et nasjonalt kulturbygg tilegnet kvenene og norskfinnene. Vi gleder oss stort», skriver Krogh.

Det nasjonale kvenske kulturbygget i Vadsø vil foruten publikumsarealer som utstilling, museumsbutikk og kafé, også få profesjonelle arbeidslokaler til museale oppgaver. Oppgaver av det slaget publikum sjelden ser, nemlig samlingsforvaltning. Dette, får vi vite, handler om håndtering og bevaring av kulturhistorisk materiale. Gjenstander, foto og arkiv. Store deler av underetasjen blir magasiner og arealer for rensing, registreringer, skanning, fotografering og oppbevaring av objekter i museumssamlingene.

De ansatte jobber for øvrig sammen med utstillingsdesigner «No parking» om utstillingen. De designer og museet bidrar med innhold i form av gjenstander og foto og annet fra arkiv. For tiden jobber Krogh og dem med digitale løsninger og effekter der hensikten er å skape stemning, underbygge historien og gi lærdom. Mer vil de helst la være å røpe, fordi utstillingen skal bli en overraskelse idet museet åpner. Krogh minner også om følgende oppfordring:

«Siden sist har vi bedt om bidrag til å være med i portrettutstillinga vår. Headingen har vært «Kaller du deg kven? Norskfinne? Finskættet? Etterkommer etter finske innvandrere? Da trenger vi bidrag fra deg.» Informasjon og invitasjon er sendt ut til lag og foreninger, lagt ut på hjemmesiden vår og i sosiale medier, og noen har fått invitasjon pr epost. Dette er også et tiltak for å samle inn portretter av kvener og norskfinner til fotosamlinga vår», melder avdelingslederen.

Les mer her: Vil du havne på museum?