Det oser vikinger av denne illustrasjonen fra Svein Solem. Den preger forsiden på Reidun Mellems bok.

 

Forleden ankom redaksjonen den siste publikasjonen fra Reidun Mellem. Det er frodig og lærerik lesning.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Jeg skriver ikke om kvener denne gangen, men om sagatiden», sa forfatteren da vi i mai i år meldte et nytt verk fra hennes hender (se Ruijan Kaiku nr. 5-2021).

Med sine 52 sider og myke omslag går den inn i bokhylla som en mellomting mellom hefte og bok, den siste utgivelsen fra kvenske Reidun Mellem fra Elvevoll i Storfjord i Troms, men bosatt i Tromsø. Reidun har lokalhistorie som sitt spesialområde, og skriver om «Sagakvinna Sigrid Skjalgsdotter på Trondarnes» med sin sedvanlige maleriske og dialektisk rause penn.

Innledningen leste vi på direkten, og møtte straks Mellems første vakre litterære bilde. I forkortet og avpoetisert form; forfatteren minner oss på at det er med iskappen over et permanent frossent landskap som med tiden som går – begge kan utsettes for det inuittene kaller nunatak. En liten fjelltopp som rager opp over det hvite, en hendelse eller person som trosser tusenår og gjør seg til kjenne blant oss som lever i dag. Sagaen om Sigrid Skjalgsdatter er en slik nunatak i tiden. Her fra starten av boka, et utdrag som også gir et høvelig innblikk i Mellems penn:

«Ho Sigrid levde barne- og ungdomsåra sine nede på Sola i Rogaland, som dotter av høvdingen og stormannen Skjalg og søster av den enno meir vidkjente høvdingen Erling Skjalgsson. Ei storfelt og rik ætt – det visste ho vel. Det er sagt om Sigrid at ho var både stolt, viljesterk og klok. Lite trulig då at det var faren som tvang henne til giftemål. Meir sannsynleg er det vel at ho sjølv brukte både viljen og klokskapen sin til å få den mannen ho hadde festa seg ved – stormannssonen langt nord fra Hålogaland – han Sigurd Toresson av den velkjente Bjarkøyætta.»

Utgravingene på Bjarkøy utenfor Harstad i Troms skapte sensasjon. Blant annet ved å finne naustet til Tore Hund, vikinghøvding og bror til Sigurd Toresson som Sigrid Skjalgsdotter giftet seg med.

Bjarkøy er en tidligere kommune i Troms, i dag en del av Harstad kommune. Vel så viktig, Bjarkøy er ei historisk øy som nevnes i Snorres kongesagaer. Dette var nemlig hjemstedet til Tore Hund, hvor man i fersk tid gikk i dybden og fant epokegjørende saker, blant annet restene av naustet hans. Så spanderer da også Mellem hele baksiden på et utdrag fra rapporten etter de Bjarkøy-utgravingene som fant sted i 2019 og 2020. I lokalhistorisk sakprosa og krydret med noen foto, et kart og et par illustrasjoner forteller boka om Asbjørn som kjøper korn, hevnen som måtte komme, Tore Hund som griper inn, Storgården på Trondarnes. Om Erling Skjalgsson og hans endelikt, om Kong Olav og hans argeste motstandere, om kongens arv i vest, Slaget på Stiklestad, stridsmannen Tore Hund fra nord, Kong Svein som overtar landet, unge Magnus Olavsson som blir konge, Kong Harald Hardråde og mye, mye mer.

Reidun har gitt ut sin publikasjon nummer 20. Her ses hun med mannen Åge Mellem, begge i kvendrakt. (Arkivfoto)

I starten ble vi dog forvirret. Det er flere Tore, og flere Sigrid. En av Sigridene kan etter dagens målestokk neppe ha vært «riktig rett», for da det ved en anledning rydde inn friere, ble fruen så lei at hun like godt ga ordre om å svi ned kåken hvor ungkarene bodde. Folk omkom, inkludert en kar som het Tore. Til alt hell var kvinnen med de pyromane tendenser ikke vår sagakvinne Sigrid, og den drepte Tore var heller ikke broren til den mannen hun ble gift med, han Tore Hund, men en kar som het Tore fra Trondarnes. Ja, om vi skjønte det rett, fra Mellems bok. Det kunne nok med fordel vært enklere å blitt klok på, tør vi mene. På den annen side, ætte-nedtegnelser fra norsk sagatid har aldri vært nasjonens enkleste lektyre, så igjen harmonerer Mellems skildring med tradisjonen.

Vi har ikke rukket å lese alt, men det er som sagt frodig og spennende. For dem med over middels interesse for nordnorsk fortid og norsk vikingetid, må boken være et funn. Mellem har selv skapt en aldri så liten lokalhistorisk nunatak.

Hendelsene i boka omhandler tiden rundt år 1030, og boka er da også utgitt i anledning det forestående tusenårsminnet. Her noe vi skrev i mai i år:

«Om ni år, i 2030, da blir det tusenårsmarkering. Det blir minneopplegg over hele landet, sier Reidun, som minner om at saken gjelder Olav Den Hellige, Tore Hund og mer til. […] Reidun sier at boka er stappfull av det som skjedde omkring den tiden, og som hun fikk alt for lite av på barneskolen. Med lærere og lærebøker sørfra ble det lite om livet i nord.»

«Sagakvinna Sigrid Skjalgsdotter på Trondarnes» er utgitt på eget forlag, Mellem-bok. Grafisk og trykk er gjort lokalt i Tromsø. Reidun sier til Ruijan Kaiku at hun har satt prisen til kroner 200, og at boka blir til salgs i mange butikker fra nord til sør, og sikkert også i ulike kvenske sammenhenger.

– Kunnskap om det som hendte nordpå på den tiden, og kvinnenes rolle, fortjener å bli spredt over hele landet fram mot tusenårsminnet, bekrefter Reidun.