Mener en samisk statssekretær ikke er til det beste for kvenene.

Av Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) har i følge Ivar Dervo, leder for Kven Østlandets rettslige og internasjonale komité, to ganger sendt brev til myndighetene om at forbundet ønsker seg en egen statssekretær for nasjonale minoriteter.
I pressemelding fra regjeringa heter det at statssekretær Anne Karin Olli gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Monica Mæland som blir ny i kommunal- og moderniseringsminister.
Olli skal fortsatt ha ansvar for urfolk og minoriteter i Kommunal- og moderniseringsdepartement. Norge har fem nasjonale minoriteter; kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere.
– Det er da også svært betegnende at regjeringen bruker en samisk statssekretær for å ivareta de nasjonale minoriteters saker. I andre sammenhenger ville hun utvilsomt ha vært ugild når det kommer til fordeling av midler, hevder Dervo.

Statssekretær Anne Karin Olli skal fortsatt ha ansvar for urfolk og minoriteter i Kommunal- og moderniseringsdepartement. Foto: Stortinget.

Juridisk vurdering
Dervo er redd vedkommende vil komme til å måtte velge standpunkt i saker som berører både minoriteter og samer. En egen statssekretær for minoritetsrettighetene ville arbeide ut fra de internasjonale minoritetsrettighetene.
Påstanden er at en samisk politiker vil alltid «dra hjem», på bekostning av de andre. Statssekretæren for samiske saker vil trekke fram urfolk-retorikken og fremheve hierarkiet og forskjellsbehandlinga i stedet for å løfte opp minoritetsrettighetene. Noe som naturlig nok er avfeid av myndighetene med at en samisk statssekretær vil kunne jobbe like godt for nasjonale minoriteter som hvem som helst annen politiker.
– Vi har hatt en juridisk vurdering av de internasjonale konvensjonene. Det er ingenting som tilsier at urfolk skal behandles annerledes enn nasjonale minoriteter når det gjelder språk og kultur, fastslår komitéleder Dervo.
Da Ruijan Kaiku ba statssekretær Anne Karin Olli om kommentar til ønsket om egen statssekretær, påpekte hun at det er statsråden i departementet eller statsministeren som bestemmer, og at hun ikke kan svare på dette. Hun påpekte at hun selv er et resultat av tre stammers møte, er både same og kven, har besteforeldre fra Finland og er vokst opp i en trespråklig kommune.
– Nå er jo samene urfolk som har helt andre folkerettslige krav enn minoritetene. Det har det norske Storting vedtatt. Man har forskjellige status og forskjellige forpliktelser, sa Olli til Ruijan Kaiku.

Monica Mæland fra Høyre som tar over som kommunal- og moderniseringsminister etter Jan Tore Sanner. Foto: Stortinget.

Ny minister for minoritetene
Det er Monica Mæland fra Høyre som tar over som kommunal- og moderniseringsminister i den nye endrede Solberg-regjeringen. Hun overtar etter Jan Tore Sanner, som nå er utnevnt til kunnskaps- og integreringsminister.
Monica Mæland har siden 2013 vært næringsminister i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun har tidligere vært byrådsleder i Bergen (2003–2013), kommunalråd i Bergen (1999–2003) og arbeidet som advokat. I tillegg har Mæland innehatt styreverv i bl.a. Husbanken, KLP Fondsforvaltning AS og Vest-Norges Brusselkontor AS. Mæland er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, skriver regjeringen på sine nettsider.