Anstein Mikkelsen. (Arkivfoto: Riinakaisa Laitila)

 

 

«De aller fleste bildetekstene er etnisk nøytrale,» skriver filmskapet Anstein Mikkelsen i dette leserinnlegget.

 

 

Jeg viser til en del artikler og innlegg i forbindelse med bygdebøkene i Porsanger. I forbindelse med disse vil jeg komme med følgende faktaopplysninger:

Jeg var med på å lage bildetekstene til bind 1 av Porsanger bygdebok. Jeg har nå gått gjennom tekstene for å se på etnisk innhold i disse. De aller fleste av bildetekstene er etnisk nøytrale. Første del av boka omhandler tidsperioder der det ikke var aktuelt å nevne kvenene. I noen av bildetekstene er det samisk innhold i denne perioden og i andre norsk innhold.

Etter at kvenene ble en del av historien i Porsanger er det omtrent like mange bildetekster med kvensk og samisk innhold. De aller fleste er fortsatt etnisk nøytrale. I ingen av bildetekstene er kvenske gjenstander, personer, gjøremål eller annet fremstilt som samiske.

Les mer om bakgrunnen her:

– Alle brukte kofte

Leserinnlegg: Kvensk kultur i Porsangers bygdebøker

I forhold til den delen av arbeidet jeg var involvert i ga Brita Wilhelmsen aldri gitt uttrykk for uenighet i sluttresultatet. Hun kom heller ikke underveis med innspill som ikke ble tatt hensyn til.

Min mor Oddbjørg Ulstein satt i bygdebokutvalget i mange år, også samtidig med Brita Wilhelmsen. Hun satt også i bygdebokutvalget da Arvid Petterson jobbet med bind 2. Min mor gledet seg over arbeidet i utvalget, og var blant annet med på å gjøre intervjuer med eldre mennesker. Hun har aldri gitt uttrykk for at hun ble dårlig behandlet av andre som var involvert i bygdebokarbeidet.

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at min mors søster var gift med Brita Wilhelmsens svigerbror, og at jeg gjennom mer enn 25 år har samarbeidet med Arvid Petterson om kvenske filmer og kvenske dokumentasjonsprosjekter.

 

Med hilsen
Anstein Mikkelsen