Finlands president Sauli Niinistös. Copyright © Republikens presidents kansli

Finlands president Sauli Niinistös.
Copyright © Republikens presidents kansli

Under det norske kongeparets statsbesøk i Finland denne uken, trakk president Sauli Niinistös i sin tale fram Finland og Norges felles historie og felles kultur gjennom blant annet kvenene og skogfinnene:

«Finland och Norge delar inte bara en över 700 km lång gemensam gräns. Vi delar också en gemensam historia. De första skogsfinnarna anlände till östra Norge från Savolax redan på 1600-talet. I nordområdena har de direkta kontakterna mellan finnar och norrmän i alla tider varit en del av vardagen och som en följd av det finns en unik kvensk kultur i Norge.»

«Suomi ja Norja jakavat yli 700 kilometriä pitkän yhteisen rajan lisäksi myös yhteisen historian. Ensimmäiset metsäsuomalaiset saapuivat Itä-Norjaan Savosta jo 1600–luvulla. Pohjoisilla alueilla suora yhteydenpito suomalaisten ja norjalaisten välillä on ollut osa arkea kautta aikojen, ja tämän johdosta Norjassa elää ainutlaatuinen kveenien kulttuuri.»

 

Talen ble avholdt under en festmiddag på presidentens slott 6.9.2016.

 

Talen i sin helhet kan leses her: http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?contentid=351098&culture=sv-FI