Språkrådet vil i 2016 gi inntil fem stipend til studenter som skriver om utvalgte språkpolitiske emner. Hvert stipend er på 20 000 kroner, og alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger kan søke.

I år ønsker de søknader med temaer innenfor blant annet nasjonale minoritetsspråk.

Språkrådet sier de vil prioritere søknader som er gjennomarbeidet og søknader som kan føre til kunnskap om viktige nye utviklingstrekk. Søknaden må inneholde en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet, en uttalelse fra veilederen, samt en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider. Språkrådet forbeholder seg retten til å ikke dele ut stipend dersom det ikke kommer inn søknader de vurderer som gode nok eller relevante nok. Søknadsfristen for alle stipendene er 15. september 2016. Les mer på Språkrådets nettsider