Bernt Isaksen skal for aller første gang representere kvenforbundet i møte med sentrale myndigheter. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Bernt Isaksen har satt av to fulle dager til årets Kontaktforum. «Kvenminister» Erling Sande på sin side har kun satt av 30 minutter.

 

Frank Halvorsen | Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Det er kjempespennende og en unik mulighet å få være med og få snakke direkte til de ulike departementene.

Det sier leder i Tromsø kvenforening/Tromssan kvääniseura, Bernt Isaksen, til Ruijan Radio.

Isaksen, som opprinnelig er fra Korpivuono/Ytre Billefjord, skal representere Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto i forbindelse med årets Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter.

Kontaktforumet finner sted 27. og 28. november i Oslo.

Stiller forberet

Det er første gang Isaksen deltar på noe slikt i regi av kvenforbundet. Delegasjonen for øvrig består av Kristin Mellem og Unni Elisabeth Huru fra forbundsstyret, samt Henrik Madsen og Sofie Kampen fra Kvääninuoret.

– Denne muligheten vil jeg forsøke å utnytte, selv om det er et stramt program. Det kommer til å bli lærerikt og intererssant, sier Isaksen.

Han forteller at forbundet er forberedt:

– Vi har hatt et formøte der vi har gått igjennom hva som kommer til å skje og hvor vi kan ha mulighet til å komme med innspill, sier han.

På spørsmål om han vil ha en sentral eller tilbakelent rolle, i og med at det er hans første gang, svarer Isaksen slik:

Opptatt av synlighet

– Jeg håper jeg vil få muligheten til å snakke lite grann, blant annet om synlighet og behovet for økt kunnskap om den kvenske historien. Det kommer jeg til å ha som utgangspunkt, sier Isaksen.

– Kan du røpe noe rundt det?

– Jeg kommer til å eksemplifisere blant annet den kvenske språkprisen som ble delt ut i Tromsø 26. april (Kvensk språkdag, journ. anm.), der ingen medier var på plass for å dekke, hverken lokale eller nasjonale medier, sier han.

– Det er et godt visuelt bilde på usynlighet, og hvor lite det kvenske nyhetsbildet selger inn, sier Isaksen, og fortsetter:

– Det har jeg tenkt å bruke som et eksempel, men jeg har også noen andre punkter som jeg skal ta med og knytte opp mot det. Det er bare et konkret eksempel som man kan vise til, og som bør være nokså håndgripelig eller visuelt, sier han.

Kun en halvtime

Den nye statsråden i Kommunal- og distriktsdepartementet, Erling Sande, kommer innom på andre dag av forumet. Det framgår av velkomstbrevet fra departementet til organisasjonene.

Les også: Ny «kvenminister»: Sande erstatter Gjelsvik

Ministeren har imidlertid ikke prioritert all verdens tid til det årlige kontaktpunktet med de nasjonale minoritetene her til lands.

«Han har imidlertid et travelt program og har bare en halv time til rådighet», skriver departementet.

«I løpet av denne tiden vil han gjerne høre hva dere er opptatt av.»

Mange inviterte

Som det framgår ovenfor er det Kommunal og distriktsdepartementet som inviterer til kontaktforum på vegene av myndighetene.

Departementet har, i tillegg til kvenforbundet, også invitert Det mosaiske trossamfund, Kvensk finsk riksforbund, Landsorganisasjonen for romanifolket, Norsk-finsk forbund, Romsk råd, Skogfinneforeningen, Skogfinske interesser i Norge og Taternes landsforening. Til sammen stiller organisasjonene med 38 deltakere.

I tillegg er også andre offentlige institusjoner invitert:

På den lista finner vi Barne- og familiedepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kulturdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Norges institusjon for menneskerettigheter, Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning, Språkrådet og Utdanningsdirektoratet.

Intervjuet med Bernt Isaksen kan høres i sin helhet hos Ruijan Radio 23. november fra klokken 11, for eksempel her på ruijan-kaiku.no.