Trist er økonomien, men det skjer også mye bra på det kvenske området. Barn og unge er naturligvis framtiden for denne nasjonale minoriteten, og med blant annet kunst og ungdommer med på lag, venter Kvenseminaret 2021 spent på mange påmeldinger. (Illustrasjonsfoto: Arkiv)

 

Med et forsprang på pandemien kan man endelig ha fysisk oppmøte, med blikket rettet på alt det positive – særlig blant unge kvener.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

Riktig nok er den kvenske våren her, men hva skyldes denne store blomstringen? Med å invitere hele det kvenske/norskfinske miljøet, og alle dem som jobber med språk og kvensk/norskfinsk kultur, eller er interessert i det, ønsker man nå å finne noen svar under en felles dag i Tromsø.

Etter at fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto har åpnet seminaret, får publikummet en kvensk overraskelse, etterfulgt av kunstnerisk innslag. Kvensk kunst er noe som stadig kommer mer fram, så det blir spennende å se hva de har puslet sammen.

Les om den første kvenske biennalen: Unge Kvener Stilte ut Kunst

Det er flere sjangre i kunst, og språket og litteraturens verden skal også få sin tid i lyset under seminaret.

Du vil blant annet høre fra Professor Pia Lane fra Senter for flerspråklighet, UiO, snakke om språktap og revitalisering, før vi endelig får høre mer om kvenungdommens prosjekt; Fraasikirja – frasebok for unge kvener. Kanskje får man være med å bidra til fraser og ord man ville savnet i en slik frasebok?

Etter en dekt lunsj for alle, er man klar for å hive seg over neste tema: Unge kvener/norskfinner i dag og i går.

Med spørsmål som «Hvordan finner unge kvener/norskfinner sin identitet og tilhørighet i et landskap mellom fortid og framtid?» skal de unge få sin stemme hørt, gjennom innlegg fra forskningsprosjektet UngKven – NuoriKvääni, samt «Fra vinterstormer til den kvenske våren – betraktinger og forutsetninger for den kvenske ungdomsrevitaliseringen.»

De blir også samtaler med kvensk/norskfinske ungdomspionerer, før vi får høre teatersjef Frank Jørstad snakke om scenekunst som identitetsskaper.

Kunstnere Maija Liisa Björklund og Liv Bangsund er også til stede, de skal snakke om Kväänibiennaali som tidligere er nevnt i saken, og Kvensk kunstnerforbund. Etter en pause er det igjen på tide med nytt tema; Kvensk/norskfinsk som ressurs for landsdelen.

Kvener er kjent for sin smarte gjenbruk, så «Bruke det vi har» – sammen om en vandreutstilling, faller rett i smak for dette seminaret.

Etter hvert vil man også høre om kvensk/norskfinsk i kommunene, noe blant annet ordføreren i Vesisaaren komuuni/Vadsø kommune Ordfører Wenche Pedersen vil snakke om.

Hun blir i selskap med varaordfører Mariene Berntsen Bråthen fra Tromssan komuuni/Tromsø kommune, Malene Stensrud Nilsen fra Storfjord språksenter, og nylige omtalte Elling Vatne, utnevnt leder av det første kvenpolitiske utvalget.

Les om det historiske utvalget: Ga tommel opp for kvenpolitisk utvalg: – Stor ros til politikerne i Kåfjord kommune

Og her er det mer detaljerte programmet for Kvenseminaret 2021