Norjalaissii skuutterituristii praataamassa Kilpisjärven tankila. Saana tavustalla. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

 

Politiet i Enontekiö skrev ut 20 forelegg for ulovlig snøskuterkjøring i Kilpisjärvi i påska. Tre hundre kjøretøy ble kontrollert.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

– Forelegget kom som en overraskelse for mange, forteller villmarkspolitibetjent Mika Seurujärvi som var med å utføre kontroll sammen med Enontekiö-politiet.
Mot en utbredt oppfatning blant nordmenn er det nemlig ikke fritt fram å kjøre snøskuter i Finland heller.

Dyrekjøpt læring
I påska ga politiet bøter for kjøring utenfor løyper, kjøring uten hjelm og kjøring med uregistrerte kjøretøy. Seurujärvi forteller om snøskuterkjøring både på fjellsidene, på skispor, fortau og til og med inn i reinflokker.
– Tyve av tre hundre er ganske mange, sier Seurujärvi.
– Dette er dyrekjøpt erfaring for den enkelte. Selv om infoen alltid kan være bedre, er det opp til hver enkelt sjåfør å skaffe seg kunnskaper om gjeldende regler i det landet du ferdes.

Bare på løypene
Ved påsketider i år hadde avisa iTromsø en artikkel om en Tromsøfamilie som nylig hadde kjøpt en hytte i Kilpisjärvi for å kjøre snøskuter «fritt hvor man vil».
Dette kan i følge Seurujärvi gi et feilt bilde av de faktiske forholdene.
– I terrenget er det kun lov å kjøre på de merkede løypene, merket med de kjente røde merkestikkene, påminner han.

 

Det er ikke lov å kjøre snøskuter overalt noen steder i Finland, heller ikke i Kilpisjärvi: Du skal holde deg på de merkede løypene.
KUVAT: LIISA KOIVULEHTO

Hensyn til naturen
Langs løypene fins påminnelser om å ta vare på den skjøre naturen samt å kjøre sakte. De løypene, som det er avgift på, og som du trenger en tillatelse til å kjøre på, er merket med en egen skilt.
– Hensikten med loven som begrenser motorisert ferdsel i naturen er jo laga i hensyn til naturen og naturnæringene. Det er ikke lov å stikke av utenfor løypene noen steder. At noen har kjørt snøskuter et sted, er ikke en merket løype. I Kilpisjärvi har vi i tillegg særskilte verneområder som Malla naturreservat og sørsiden av Saana der snøskuterkjøring er totalt forbudt, opplyser Seurujärvi.

På vann som for eksempel på isen på selve Kilpisjärvi er det derimot lov å kjøre overalt. For en nordmann kan det virke som det er «lov å kjøre overalt».

– Men når du kommer kjørende og skal inn til hytta ved Treriksrøysa, må du parkere snøskuteren din på isen. Hytta er på verneområdet, og der skal du ikke ferdes med motorisert kjøretøy, minner rådgiver Tiia Lepistö fra service-og infosenteret Kilpisjärvi Naturum (Kilpisjärven luontokeskus).
Info på norsk vil komme snart
– Snart skal vi ha skriftlig info på norsk, i tillegg til det svenske og engelske som har fra før, forteller Lepistö.
Service- og infosenteret drives av den statlige bedriften Metsähallitus (Finska Skogsstyrelsen), som forvalter statseide utmarksområder, inkludert innsjøer, nasjonalparker og andre naturreservater.
Senteret er åpent under vintersesongen (til 6. mai) og sommer- og høstsesongen (fra 12. juni ut september). I Kilpisjärvi fins overnattingsbedrifter, snøskuterutleie, safaribedrifter og butikken. Du kan risikere å få ulik info alt etter hvor du spør, men Metsähallitus representerer den offisielle Finland og der du får høre hva loven sier.
– Snøskuterkjøring er ikke allemannsrett, men regulert med lov om vegtrafikk og lov om motorisert ferdsel i terreng, påminner Lepistö.

 

Kartet fra Kilpisjärven ladut ry. viser løypene hvor det er tillatt å kjøre. Hver kjører har plikt til å sette seg inn i lov og regler som gjelder.
Det er ikke lov å kjøre snøskuter på skiløyper.

Både gratisløyper og avgiftsbelagte løyper

I Finland har man to typer løyper: Den ene typen er offisielle leier eller leder (på finsk: reitti) som er som veier å regne. Der gjelder veitrafikkloven, og det koster ingenting å bruke disse. I Nord-Finland finnes det 2935 km snøskuterleier.
Den andre typen løype heter snøskuterspor (på finsk: ura). For å kjøre på disse, må du skaffe deg en tillatelse (på finsk: uralupa). I Nord-Finland er det 5000 km løyper av denne typen. Det kan være kommunen eller som i Kilpisjärvi, et bygdelag, som holder både snøskutersporene og skisporene i stand.
– At noen har kjørt på snøen, betyr ikke at der går det en snøskuterløype. Alle løypene, både de offentlige løypene, som det er gratis å bruke, og de avgiftsbelagte, hvor det er lov å gjøre, er merkede. Når du kjøper tillatelse til å kjøre på disse løypene, får du med deg kart, sier villmarkspolitibetjent Mika Seurujärvi.

Selges på nett og Kilpisjärvi naturum
Hvis du skal kjøre snøskuter i Kilpisjärvi på isen eller på Victoria-leden som går sørover fra Kilpisjärvi langs den finsk-svenske grenseelva, trenger du ikke tillatelse.
På de offisielle skuterledene gjelder trafikkloven.
På andre løyper gjelder loven om ferdsel i terreng med motorisert kjøretøy. Det kan være idrettslag eller Metsähallitus som holder disse løypene.
I Kilpisjärvi er det den lokale idrettsforeningen Kilpisjärven ladut ry som holder løypene ved like. For 55 euro pr person pr sesong kan en kjøre på deres løyper. Tillatelsene selges på nett https://www.kilpisjarvenladut.fi/en/ og der får du også kart.
For kjøring på snøskuterspor som Metsähallitus forvalter (som går fra Kilpisjärvi til Palojärvi) trenger du en annen tillatelse som du kjøper enten på Kilpisjärvi naturum eller på nett https://verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/terrangkorning/
En riksdekkende avsgift for å kjøre på Metsähallitus snøskuterspor koster 50 euro per sesong per familie, inkludert barn på 15–17 år.
Det selges også døgn- og ukeskort.

Snøskutervett og -regler i Finland

 • Ta hensyn til naturen og reindriftsnæringen.
 • I terrenget er det lov å kjøre snøskuter på merkede løyper (leier). Det er ikke lov til å stikke fra løypa.
 • Høyeste hastighet på løypa er 60 km/t og 40 km/t hvis du har slede med mennesker. Senk farten når du møter skigåere eller andre som ferdes med muskelkraft.
 • Bruk alltid kjørelys.
 • Det er obligatorisk å bruke hjelm.
 • På vann og elver, der en lovlig løype fører til, er det tillatt å kjøre utenfor løyper.
 • Mange løyper (spor) har avgift – enten lokal eller statlig. De er merket med opplysningsskilt. Du må selv finne ut hvilken tillatelse du trenger.
 • Føreren av snøskuter må ha fylt 15 år. På de offisielle løypene må du ha førerkort minst klasse T.
 • Både de lokale og de statlige løypetillatelsene kjøpes på nett. Du må alltid ha tillatelsen med deg når du kjører.
 • Det er ulike regler for lokalbefolkning og turister.
 • Bruk de merkede rasteplassene for å lage bål.
 • Ta med søpla di.
 • Det er straffbart å kjøre snøskuter på merkede skiløyper.
 • Ikke kjør i boligstrøk etter kl 22:00.

 

Pysy jäljen päälä!

Enontekiön poliisi antoi päässiisten aikhaan 20 sakkoo muturiskuutterin ajajiile jokka olthiin ajanheet ilman luvatta.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Monet ajajat olthiin yllättynheet. Monet ruijalaiset luulhaan ette skuutterilla saa Suomessa aijjaat joka paikassa. Päässiisten aikhaan iTromsö-aviisi kirjoitti tromssalaisesta perheestä joka oli äskön ostanu hyttän Kilpisjärveltä «ko täälä sie saat aijaat skuutterila missä sie halluut».
Mutta se ei ole tosi: Suomessa oon lupa ajela tyhä merkityilä skuutterijäljiilä.
– Se oon jokhaisen oma velvolisuus ottaat selvän laista ja säänöistä ja missä oon lupa aijaat, erämaapoliisi Mika Seurujärvi sannoo.
Skuutterijäljet oon merkitty maasthoon ja karttoihiin.
– Se ette joku oon ajanu hangela ei meinaa ette se oon luvalinen aijaat pörässä, Seurujärvi sannoo.

«Reittiä» ja «uria»
Suomessa oon kahenlaissii skuutterijälkii. Viraliset moottorikelkkareitit oon melkkein ko maantiet ja sielä jällaa sama laki ko maantielä. Kuljettaajala häyttyy olla ainaki T-(traktori)lappu eli ajokortti. Sielä ei tarvitte muuta luppaa.

Suomessa oon kans moottorikelkkaurat. Sielä jällaa maastotrafiikkilaki. Jos sie halluut aijaat muturikelkkaurala, sie tarvittet ostaat «uraluvan» siltä kuka tämän jäljen oon tehny: Se saattaa olla Metsähallitus, kommuuni eli joku lukaali yhistys.

Kilpisjärven Ladut ry hoitaa Kilpisjärvelä hihtojälkii ja skuutterijälkii. Heän «uraluvan» sie saatat ostaat netistä.
Metsähallituksen «uraluvan» sie saatat ostaat netistä eli Kilpisjärven luontotalosta.

Suojele luontoo
– Kaikkiin reekeliitten tavustalla oon tietenki luonon ja luononelinkeinoitten suojeleminen. Se ei ole lupa livattaat pois skuutterijäljeltä. Kilpisjärvelä oon erityissii luononsuojelureservaattii niin ko Mallan ala ja Saanan eteläluokka missä ei ole ollenkhaan lupa aijaat skuutterila, Seurujärvi muistuttaa.
Ette skuutterit pysythään jäljen päälä oon tietenki tärkkee kans poroile ja poroelinkeinole.
Järven jäälä oon lupa aijaat skuutterilla – jos sinne vie luvalinen skuutterijälki.
– Mutta ko sie ajat jäätä pitkin kolmenpyykile (Kolmen valtakunnan rajapyykile) ja halluut käyä Kuohkimajärven tuvala sie häyt parkkeerata skuutterin jääle ja kävelä tuvale.Tupa oon näjes suojelualala, kunterineuvooja Tiia Lepistö Kilpisjärven luontokeskuksesta muistelee.

Skuutterisääntöi Suomessa

 • Skuutterila saa aijaat yli 15-vuotias. Jälmi/kypärä oon pakolinen.
 • Viralisila reitiilä jällaa sama laki ko maantielä ja maastossa jällaa maastotrafikkilaki.
 • Skuutterila saa aijaat tyhä merkityilä jäljilä ja järviin ja jokkiin jäälä.
 • Sie tarvittet itte ottaat selvän mitä sääntöi oon ja mitä luppii sie tarvittet.
 • Sie tarvittet ushein ostaat luvan. Piä luvan aina matkassa ko sie aijat skuutterii.
 • Luononpuistossa ei saa aijaat. Varo porroi ja muuta luonttoo.
 • Poimi roskat.
 • Korkkein noppeus jäälä oon 80 km/h, jäljelä 60 km/h ja 40 km/h jos reessä oon ihmissii.
 • Päissä ei saa aijaat, promilleraja oon 0,5.
 • Hihtojäljelä ei saa aijaat.
 • Hiljenä faarttii ko tulet likele hihtaajiita.
 • Älä aja kl 22 jälkhiin sielä missä ihmiset nukuthaan.
 • Ruijhaan saa aijaat tyhä tullin kautta.
 • Turistiila ja lukaaliila ihmisillä oon joissaki assiissa eri säänöt ja luvat.

 

Det er ikke lov å kjøre scooter i skiløypa. Foto: Liisa Koivulehto.