2018 er et overgangsår for innfasing av nytt medlemsregister for Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto.

 

NKF parat til å svare på fakturaspørsmål og andre medlemshenvendelser.

 

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«En liten ulempe er at det i innkjøringen vil være en del spørsmål siden dette er nytt for alle, og noen har mottatt faktura både fra lokallaget og gjennom StyreWeb.»

I kjølvannet av innføring av nytt medlemsregister nå i 2018, er Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto ute med viktig beskjed til sine medlemmer. Blant annet skal du naturligvis betale medlemsavgiften kun en gang for 2018, og dersom du (på grunn av innkjøringen av det nye medlemsregisteret) har fått faktura fra både lokallaget samt via «StyreWeb» også fra Norske Kveners Forbund, kan du trygt forholde deg til den siste. Har du betalt begge, vil du få beløpet kreditert tilbake ved å ta kontakt.

Et statlig krav

Det nye medlemsregisteret har naturligvis også sine fordeler, melder NKF. For øvrig hadde de ei heller noe valg, da et slikt sentralt medlemsregister nå er et krav fra departementet.

«En bonus er at vi får et nytt og enklere system for medlemsfaktura, mulighet til å sende ut informasjon til alle medlemmer samtidig og nytt og enkelt innmeldingssystem,» heter det fra NKF Ruijan Kveeniliitto.

Luje Lissää, les mer: Nytt medlemsregister