Navuono, Kvænangen kommune får egen kvensk medarbeider på språksenteret. (Kuva: Arne Hauge)

 

Tiltrer språksenteret en gang i løpet av høsten.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I motsetning til Finnmark fylkeskommune som enn så lenge mangler kvensk og norskfinsk rådgiver – har Naavuono Kielikeskus, Kvænangen språksenter planer om å tilsette en slik egen kvensk språkmedarbeider.

Tar sikte på høsten

Dette framgår av senterets hjemmeside, hvor de nylig meldte at en slik person er på vei inn, de skriver: «Navuona Giellaguovdaš, Navuono kielikeskus, Kvænangen språksenter har per i dag en språkkonsulent i 100% stilling og en prosjektmedarbeider. Språksenteret skal også tilsette en kvensk språkmedarbeider i 100% stilling med sikte på tiltredelse høsten 2018.»

Lite kvensk så langt

Av kurs og aktiviteter så langt har språksenteret rukket å arrangere en håndfull. Fellesnevneren så langt er at ordet samisk opptrer ofte og kvensk aldri, en skjevhet som en egen kvensk språkmedarbeider vil kunne bidra til å rette opp.

Språksenteret er også ute med det endelige programmet for den offisielle åpningsdagen onsdag 19. september, og detaljene finner du her: Offisiell åpning av nytt språksenter