Jan Daleng og hans hjemmesnekra fiskebue. (Kuva: Sander Framnes Larsson)

 

Tervettulemaa Ruijan Radihoon! Velkommen til Ruijan Radio! Programleder Frank Halvorsen geleider oss i vant takt gjennom sending nummer 110.

I denne sendinga besøker vi Kainun institutti – Kvensk institutt i Pyssyjoki/Børselv, som er nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Daglig leder Hilde Skanke forteller hva som rører seg hos senteret for tiden.

Laksesesongen er i gang, og mange har smurt opp elvebåtene. I den anledning passer det godt med et innslag fra en tidligere elvesetting av elvebåter i Porsanger, der tidligere konservator ved Riddu Duottar Museat, Riinakaisa Laitila, forteller oss mer om elvebåter og elvebåttradisjoner.

Det jobbes stadig vekk for å få dokumentert kvensk kultur og byggeskikk. Vi har snakket med Alf Einar Hansen og Jan Daleng, som er kjente karer innenfor dette feltet og som kan sies å være mer opptatt av kvensk materiell kulturarv enn de fleste.

I dagens «språkhjørne» har Ruijan Kaiku-journalist Pål Vegard Eriksen funnet fram noen kvenske ord knyttet til våren, og sett på hvordan noen av disse også framkommer i stedsnavn i kvenske bosettingsområder i Ruija.

Denne gangen er det Egil Sundelin, som våre faste lyttere kjenner godt fra språkhjørnet, som er «Dagens kven», der han blant annet snakker om forskjeller på det kvenske og det finske språket og hvorfor det er ulike språk.