I denne sendinga er professor emeritus Einar Niemi utfordret til å besvare et nokså komplisert og omfattende spørsmål: Hva er en kven? (Kuva: Arne Hauge)

 

Tervettulemaa Ruijan Radihoon! Velkommen til Ruijan Radio! Programleder Frank Halvorsen tar oss gjennom sending nummer 111 i kjent stil.

På det nasjonale senteret for kvensk språk og kultur, Kainun institutti – Kvensk institutt, er det som vanlig mange ting i røringa, og ikke flere menneskelige ressurser enn absolutt nødvendig. I denne sendinga får vi del to av intervjuet med daglig leder Hilde Skanke, som blant annet røper at senteret har planer for utvikling av GPS-punkter knyttet til kulturstier.

Hva er egentlig en kven? Et relativt komplisert og omfattende spørsmål som professor emeritus Einar Niemi ble utfordret til å besvare.

Vadsøværingen og arkitekt Hallstein Guthu har kvenske røtter og ønsker å lære mer om kvensk byggeskikk og tradisjoner. Han har nemlig planer om å inkludere dette i sitt framtidige arbeid innen arkitektur.

En som kan mange kvenske ord innenfor fotballterminologi, er Reidulf Høybakken fra Pyssyjoki/Børselv. Han arbeider til daglig ved Kainun insitutti – Kvensk institutt og er denne gangen med i «dagens språkhjørne.»

I «dagens kven» stifter vi nærmere bekjentskap med Katriina Pedersen fra Annijoki/Vestre Jakobselv. Hun bor i Kvænangen og arbeider som fagleder ved Kvænangen språksenter. For henne er flerspråklighet noe av det mest naturlige som finnes.

Neste Ruijan Radio-sending er slippes torsdag 16. juni.