Hanne Jorunn Woldstad heiste kvenflagget utenfor Reisa montessoriskole på Kvenfolkets dag i 2022. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Hittil har 25 prosent av kommunene i Troms og Finnmark svart.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku har også i år tatt kontakt med kommunene i Troms og Finnmark i forkant av Kvenfolkets dag. Vi ønsker å sjekke hvor mange som planlegger å heise det kvenske flagget, eller markere dagen på andre måter.

Besvarelsene vi får vil trolig også kunne røpe om vi kan spore en utvikling sammenlignet med fjoråret, som viste at bare fire av ti kommuner kom til å heise kvenflagget den 16. mars.

Kvenfolkets dag og det kvenske flagget regnes av mange som to av de mest synlige markørene kvenfolket har i samfunnet.

Svarene hittil

Så langt har 25 prosent av alle kommunene i landets nordligste fylke gitt tilbakemelding på vår henvendelse, og vi venter naturligvis inn flere svar.

Blant svarene vi har fått finner vi blant annet kommunene Raisi/Nordreisa, Porsanki/Porsanger og Vesisaari/Vadsø. Alle tre kommunene bekrefter at de både skal flagge og markere dagen, noe vi vil komme tilbake til senere.

I år skal også Bardu kommune/Perttulan komuuni heise det kvenske flagget. Dette for aller første gang, etter å ha vedtatt nytt flaggreglement i fjor høst.

Les også: Sa ja til kvenflagget

I fjor svarte Vardø kommune at man arbeidet med å skaffe flagg, og at de planla å flagge på Kvenfolkets dag. I år sier ordfører Ørjan Jensen dette:

– Vi er i planleggingen av dette, men jeg kan ikke per nå si akkurat hvordan det blir, sier han.

Disse kommunene er ikke med

Lengre sør i fylket, i Salangen kommune, som så sent som sommeren 2022 var vertskommune for fredningsmarkeringen av den kvenske gården Fjeldstad i Bekkebotn, blir det heller ikke i år verken flagging eller markering. Det bekrefter ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo overfor Ruijan Kaiku:

– Det blir ingen endring fra i fjor til i år for Salangen sin del. Dette er ikke opp til ordføreren alene, så det vil da eventuelt komme som en konsekvens av et vedtak i kommunestyret. Vi gjør mange ting for å sikre mangfoldet i Salangen kommune, blant annet følge opp fredningsvedtak, men til nå har ikke flagging vært tema, sier hun.

Les også: Prestbakmo: – Det er nok mange av kvensk avstamning som bor i vårt område

Ifølge besvarelsene Ruijan Kaiku har fått hittil i år, kommer heller ikke kommunene Hammerfest, Gamvik, Berlevåg eller Sørreisa til å markere dagen på noen slags måter.

Ordfører i Berlevåg, Rolf Laupstad, sier at Berlevåg Havnemuseum, som er en del av Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS med Berlevåg kommune som medeier, kommer til å flagge på Kvenfolkets dag. Men ikke kommunen:

– Kommunen heiser flagg på de offisielle dagene, sier Laupstad.

Forklaringene

I fjor var det flere av kommunene i Troms og Finnmark som forklarte sitt «nei» enten med at Kvenfolkets dag ikke er offisiell flaggdag, at kvenflagget ikke var en del av kommunens vedtatte flaggreglement, og at «kommunen har ikke tradisjon for å markere Kvenfolkets dag.»

«Tradisjon» var det for øvrig ikke i noen kommuner, før de hadde heist flagget for første gang. Heller ikke i kommunene lengre sør i landet, som flagget i fjor. Da vaiet kvenflagget i kommuner som Trondheim, Oslo, Tønsberg, Horten og Moss den 16. mars.