Skal flagge: – Nordreisa kommune flagger med kvenflagget den 16. mars, opplyser ordfører Hilde Anita Nyvoll. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Et flertall av kommunene i Troms og Finnmark unnlater å flagge på Kvenfolkets dag i 2022. Kvenflagget vil imidlertid vaie i om lag 40 prosent av kommunene den 16. mars.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku gjorde for en tid tilbake en henvendelse til alle ordførere i Troms og Finnmark for å sjekke hvor mange kommuner som planlegger å flagge med kvenflagget den 16. mars, og hvor mange som planlegger å markere Kvenfolkets dag i kommunal regi.

I skrivende stund har 75 prosent av de spurte gitt tilbakemelding, hvorav 15 kommuner fra gamle Troms og 14 kommuner fra gamle Finnmark.

Les også: Én av fem kommuner markerer dagen

På spørsmål om hvor vidt kommunen skal flagge på Kvenfolkets dag har 41 prosent av de som har svart sagt at kommunen skal heise kvääniflaku/kvenflagget, mens 59 prosent svarer at de ikke kommer til å flagge.

(Saken fortsetter under bildet)

Ingen offisiell flaggdag

I tillegg til forannevnte spørsmål til ordførerne, ba Ruijan Kaiku om en kommentar fra de som ikke planlegger å flagge eller markere dagen. Et par av kommunene unnlater flagging fordi Kvenfolkets dag ikke er en offisiell flaggdag i Norge.

Sør-Varanger kommune er en av kommunene som ikke har planer om å heise flagget. – Sør-Varanger kommune flagger på offisielle flaggdager og derfor flagges det ikke den 16. mars, det opplyser Harald Sørensen som er enhetsleder for Kultur og fritid i kommunen.

– Det er vel ikke en offisiell flaggdag? spør Rolf Laupstad, ordfører i Berlevåg kommune. Det er omtrent det samme han sa da Ruijan Kaiku jobbet med en lignende sak tilbake i 2018. Den gangen sa han at Berlevåg kommune ikke hadde tatt stilling til dette, og at etter det han kjente til, fulgte kommunen Norges offisielle flaggdager.

Les også: – Noe annet vil være oppsiktsvekkende

Andre kommuner viser til at kvenflagget og Kvenfolkets dag ikke inngår i kommunens egen flaggreglement.

– Det er ikke tatt med i flaggreglement for Loppa kommune som ble vedtatt i kommunestyret den 16. september i 2021, opplyser ordfører Stein Thomassen.

– Temaet har ikke vært oppe til politisk behandling i vår kommune, og man har dermed ikke tatt stilling til dette. Vi har vedtatt flaggreglement, men der er ikke Kvenfolkets dag tatt med, sier Bernth R. Sjursen, ordfører i Måsøy kommune.

Kjøpte inn flagg

Til tross for at Kvenfolkets dag ikke er offisiell flaggdag, skal fire av ti kommuner i landets nordligste fylke heise kvenflagget den 16. mars. Den største bykommunen i fylket, Tromsø kommune, har også tatt flagget inn i kommunens egen flaggreglement.

– Det ble kjøpt inn kvensk flagg i 2018 og flaggreglementet vårt ble endret av formannskapet i februar 2019 med dette tillegget: «Kvendagen 16. mars tilføyes i flaggreglementet som flaggdag i Tromsø kommune. Det flagges med det kvenske flagget i tillegg til det norske», det opplyser politisk rådgiver Thomas Birkeland.

– Nordreisa kommune flagger med Kvenflagget den 16. mars, opplyser ordfører Hilde Anita Nyvoll.

– Vi planlegger å heise Kvenflagget utenfor rådhuset den 16. mars, sier Svein Atle Somby, ordfører i Karasjok kommune.

Les også: Flagger for første gang

For Storfjord kommune, som var den første kommunen i landet til å flagge utenfor rådhuset på Kvenfolkets dag, er flagging en selvfølge. – Selvsagt har vi flagg på plass og vil selvsagt benytte det 16. mars, informerer ordfører Geir Varvik.

 

Ti av kommunene i Troms og Finnmark har ikke besvart Ruijan Kaikus henvendelse.